A baranya megyei nagynyárád vízellátása már Az újonnan kialakított összekötő vízvezetéken történik

Nagynyárád Község Önkormányzatának célja, hogy a településen élőknek megfelelő minőségű, az emberi egészséget, és életminőséget nem veszélyeztető ivóvízet biztosítson. Az ellátottság teljes, a lakosság 100%-a részesül vezetékes ivóvíz ellátásban. Korábban a hálózatra bocsátott víz minősége nem felelt meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi határértékeknek nitrit, ammónium-ion és mangán vonatkozásában.

 

Nagynyárád vízellátó hálózatának teljes hossza 5 966 fm, melyből 582 fm került cserére a rekonstrukció keretein belül.

A nagynyárádi vízműtelep nem került felújításra, az érintett település vízigénye a Bóly térségi vízműről kerül biztosításra. A vízellátást, az üzemelő bólyi elosztó hálózatról lecsatlakozva, nyomásfokozó és 4195 fm nyomóvezeték építésével sikerült megvalósítani.

A meglévő elöregedett vezetékeken tapasztalható gyakori meghibásodások miatt indokolttá vált a vezetékek korszerű anyagú, nagyobb üzembiztonságot nyújtó csövekkel történő cseréje.

Ahhoz hogy vízminőség romlás ne következzen be, szükség volt a nagynyárádi hálózat teljes mechanikai tisztítására is. A hálózaton a meglévő csomópontok tisztítóidommal való ellátására is sor került a projekt során.

 

A projekt jelenleg 100%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

 

A projektről további információ elérhető: http://nagynyarad.hu/onkormanyzat/ivoviz

  • nagyarad_1