A hulladékgazdálkodás fejlesztése Győr térségében

Az 1 099 986 697 forint támogatási összegű „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás településeit érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

A fejlesztési igény meghatározása:

A projekt a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését, az egyes rendszerelemek korszerűsítését kívánja megvalósítani. A fejlesztés magában foglal építési tevékenységet és beszerzést (edényzet, hulladékgyűjtő gépjármű).

Gyűjtés-szállítás fejlesztése:

A hulladékok elkülönített gyűjtéséhez a gyűjtőhelyek számának, valamint az edényzet kapacitásának bővítése. A projektterületen jellemző gyűjtőszigetes elkülönített gyűjtési rendszer kiegészítéseként 40 új vidéki helyszínen négyedényes gyűjtőszigetet alakítanak ki, valamint Győr városában 60 helyszínen kerülnek kialakításra gyűjtőszigetek, illetve a gyűjtőedények nagyobb méretűre történő cseréje valósul meg. A gyűjtőszigetetek fejlesztése érdekében összesen 281 darab 1500, valamint 100 db 2500 literes gyűjtőedény beszerzésére került sor.

A Társulás rendelkezésére álló szállítókapacitás nem elegendő, ezért annak bővítésére van szükség.

Ennek megfelelően kerül sor a gyűjtőszigetek kiszolgálásához, és a hulladékudvarok növekvő hulladékmennyiségének a kezelőközpontba történő szállításhoz három tömörítőlapos hulladékgyűjtő jármű, egy konténerszállító pótkocsi, valamint egy láncos konténeremelő tehergépkocsi beszerzésére.

Hasznosítást megelőző előkészítés fejlesztése:

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok utóválogatására jelenleg egy egysoros válogatómű áll a rendelkezésre. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján ennek kapacitása csúcsidőszakokban kevésnek bizonyult. A technológia bővítésére, fejlesztésére egyrészt emiatt, másrészt az üzembiztonság növelése érdekében kerül sor.

A hulladék összetételében történt változás miatt a mechanikai-biológiai előkezelőben a kezelendő mennyiség növekedése miatt a létesítmény fejlesztésére van szükség, amely kiterjed a technológiai gépekre és létesítményekre is (fedett ürítőhely kialakítása, MBH silók bővítése, MBH bálák tárolóhely bővítése, kapcsolódó technológiai gépek kapacitásbővítése). A rendszer részeként szükségessé vált egy magasemelésű és egy teleszkópos homlokrakodó, valamint egy bálafogóval ellátott targonca beszerzése annak érdekében, hogy az üzembiztonság a létesítmény kihasználtságának növekedésével biztosítható legyen. Ugyancsak az üzembiztonság fenntartása érdekében van szükség fejlesztésre a csurgalékvíz kezelésében.

A projekt végrehajtása során a következő munkák elkészültek: MBH csarnok bővítése, MBH silók és korlátok, technológia szerelés (biológiai stabilizáló vezérlő rendszerrel, porelszívó telepítése, bálázógép áttelepítése), raktárépület telephelyen belüli áthelyezése, 40 db hulladéksziget kialakítása vidéken. A csurgalékvíz rendszer korszerűsítése megtörtént, a próbaüzeme 2020.07.15-én megkezdődött.

Jelenleg a technológia oktatása és próbaüzemének indítása, valamint a szennyvíz-mérőhely kialakítása van folyamatban. A győri szelektív hulladékgyűjtő szigetek pontos helyszíneinek kijelölése jelenleg még zajlik.

A projekt 79,84%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A projekt eredményeként az elkülönített hulladék gyűjtési rendszert további 23000 lakos veheti igénybe.

 

A projektről bővebb információ elérhető: http://hulladek.gyor.hu/kehop/

 • MBH csarnok bïvítés és porelszívó
  MBH csarnok bïvítés és porelszívó
 • MBH csarnok hosszirányú bïvítése és porelszívó
  MBH csarnok hosszirányú bïvítése és porelszívó
 • MBH csarnok oldalirányú bïvítése
  MBH csarnok oldalirányú bïvítése
 • MBH silóknál ponyvacsévélï és ventillátorok a komposztáláshoz
  MBH silóknál ponyvacsévélï és ventillátorok a komposztáláshoz