A somogysárdi és újvárfalvai ivóvíz minőségének javítása több mint 157,5 millió forintos KEHOP támogatással valósult meg.

Befejeződött a Somogysárd és Újvárfalva települések ivóvízellátását biztosító víztorony felújítását, a vízműtelepen lévő ivóvíz kutak, kezelőépület és vízműgépház kiépítését, valamint a települések ivóvízhálózatának felújítását is magában foglaló beruházás.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja, hogy Somogysárd, illetve Újvárfalva településeken élő lakosság részére olyan egészséges ivóvizet szolgáltassanak, melynek minősége a vonatkozó jogszabályban előírt határértékeknek megfelel. Ehhez a kitermelt vizet ammónium mentesíteni szükséges.

A projekt során új vízkezelő kiépítésére került sor, a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal, valamint a meglévők felújításával és átalakításával az új technológiai berendezések elhelyezésére. A víztorony felújítása mellett a megközelítését biztosító új bekötőút is kialakításra került.

A meglévő vízműrendszer része Somogysárd, Újvárfalva, és a község Nadalos településrésze. A projekt keretén belül, a településekhez tartozó vízelosztó-hálózat teljes tisztítására, és mosató csomópontok kiépítésére is sor került.

A projekt jelenleg 100%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A projektről további információ elérhető: http://www.somogysard.hu/somogysard-aloldal/index.html

  • somogysard
  • Somogysárd_vízm√telep_homoksz√rï_berendezés
  • Somogysárd_vízm√telep_vízkezelï_berendezés
  • Somogysárd_víztorony_felújítás_új_bekötïút
  • Somogysárd_új_vízkezelï_épület