Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 azonosítószámú „Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

 Bontási jkv.+ jelenléti ív_Bélapátfalva.pdf

 Nyilatkozat_felkért gazdasági szereplők_Bélapátfalva.pdf

 

 Tájékoztatás ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása időpontjának módosításáról_Bélapátfalva.pdf

 

AF_Belapatfalva.zip

AD_Belapatfalva.zip