Bélapátfalván bővítik a csatornáhálózatot és a meglévő szennyvíztelep is felújításra kerül

A 283 598 149 forint támogatási összegű „Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése” elnevezésű projekt Bélapátfalva települést érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

A fejlesztési igény meghatározása: Bélapátfalván a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése.

A fejlesztést megelőzően Bélapátfalván a szennyvíztisztító telep maximális hidraulikai kapacitása 1200 m³/d volt, ezzel szemben az átlagterhelés 539 m³/d, míg a hidraulikai terhelés 85%-os, tartóssága 755 m³/d, így a telep hidraulikailag alulterheltté vált. Alulterheltségéből fakadóan magasabb fajlagos üzemköltséggel működött, illetve nem elégítette ki a korszerű szennyvízkezelés és üzemeltetés kritériumait, így a fejlesztés szükségessé vált.

A korszerűsített szennyvíztisztító telep tisztítási kapacitásai: 760 m3/d hidraulikai, illetve, 2900 LE biológiai.

A csatornahálózat elválasztott rendszerű, gravitációs üzemű, felújítása jelen projekten belül nem érintett.

A projekt keretében a szennyvíztisztító telepre a régebbi technológiához igen hasonló, folyamatos átfolyású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia valósul meg, mechanikai előtisztítással, gravitációs iszapsűrítéssel és gépi iszap-víztelenítéssel. A technológia a jelenleg is használatban levő műtárgyak felújításával, átalakításával és bizonyos nem használt térrészeiknek üzembe vételével valósul meg. Felújításra kerül a technológiai épület a jelenleg is betöltött funkciókkal.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 2950 fő.

A projekt 81%-os kivitelezési készültségi fokon áll, a próbaüzem folyamatban van. Műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja: 2020. november 11.

 

A projektről további információ elérhető: http://www.belapatfalva.hu/files/szennyvizpalyazat/Honlap/index.html#info

 • Bélapátfalva szvtt egyesített m√tárgyak
  Bélapátfalva szvtt egyesített m√tárgyak
 • Bélapátfalva szvtt elektromos ellátás
  Bélapátfalva szvtt elektromos ellátás
 • Bélapátfalva szvtt iszapprés
  Bélapátfalva szvtt iszapprés
 • Bélapátfalva szvtt légfúvók
  Bélapátfalva szvtt légfúvók