Elindult a próbaüzem Barcs város szenyvíztisztító telepén

A Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.) projekt „B” részeként a Barcs központú szennyvízelvezetési agglomerációban, Barcs városban a szennyvíztisztító telep fejlesztésére került sor, oly módon, hogy annak szennyvízvonali technológiája megfeleljen a tisztított szennyvíz felszíni vízfolyásba bocsátás jogszabályi határértékeinek és az iszapvonali technológiával biztosíthatóak legyenek az országos szennyvíziszap hasznosítás és –elhelyezés szennyvíziszap hasznosíthatóságára vonatkozó feltételei.

A szennyvíztisztítás technológiáját ezért rugalmasan és szabályozható módon kellett módosítani, kialakítani. A másik fontos célkitűzés ezzel összefüggésben a kezelt keverék iszap (nyers és fölösiszap) folyadék és szárazanyag fázisának hatékonyabb szétválasztása.

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósuló fejlesztés a tisztítótelep, valamint három közterületi átemelő felújítását, új rács és homokfogó gépház, előülepítő, iszapgépház és komposztáló telep létesítését foglalta magában. A hálózati szennyvízátemelők felújításának keretében a szivattyúk cseréje, belső felület javítása, illetve a műtárgy védőterületét határoló kerítés felújítására is sor került.

 

A projekt „B” része jelenleg 99%-os kivitelezési készültségi fokon áll, a vízügyi hatóság által előírt 6 hónap időtartamú próbaüzem 2020. 05.05. napján megindult.

A projektről további információ elérhető: http://barcs.hu/szennyviz/?rew=szennyviz

  • Barcs elïülepítï medence 2
  • Barcs elïülepítï medence
  • Barcs komposztáló
  • Barcs rács-homokfogó és centrifuga gépház