Fejlesztésre kerül a hulladékgazdálkodási rendszer a Dél-alföldön

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt (továbbiakban: Projekt) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával nettó 6 749 994 150 Forint támogatási összegből valósul meg az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével.

A Projekt a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén belül Szeged, Szeged-Szőreg, Röszke és Balástya településeket érinti.

A 28 települést magába foglaló Társulás területéről az összegyűjtésre kerülő vegyes hulladékok mechanikai-biológiai előkezelésre kerülnek a Projekt eredményeként megvalósuló válogatás-technológia kiegészítéssel, amely magában foglalja a mechanikai kezelő és optikai válogató beépítését is.

A vegyes hulladékok előkezelését biztosító technológia üzemeltetése során, a környezetre veszélyt jelentő csurgalékvíz, és a szél okozta hulladék kihordás elkerülése érdekében a technológia szigetelt, fedett csarnokba kerül elhelyezésre.

A Projekt keretében beszerzésre kerül a létesítmény üzemeltetését biztosító, továbbá az előkezelést követően keletkező anyagok stabilizálására, további kezelésére szolgáló szárítóberendezés, haszonanyag bálatároló, targonca, homlokrakodó, ipari gémes rakodógép és bálázógép.

A papír, fém és műanyag csomagolási hulladék esetében kizárólag az elkülönített gyűjtés során, viszonylag tiszta állapotban begyűjtött anyag válogatható és hasznosítható újra.

Jelenleg a szelektív hulladékgyűjtés feltételei biztosítottak, azonban a háztartások egészének lefedése érdekében a Projekt keretében 120, 240, illetve 1100 literes szelektív gyűjtő edények, valamint üveggyűjtő edények is beszerzésre kerülnek.

Az ingatlanok számának és hulladékmennyiségének folyamatos növekedése miatt sűríteni szükséges a begyűjtő járatokat, ezért az elkülönített gyűjtést biztosító szelektív gyűjtőjármű-park fejlesztése is a Projekt részeként valósul meg. Ennek keretében 4 db tömörítőlapos felépítményes, 3 tengelyes hulladékgyűjtő és szállító jármű, valamint 2 db egykaros három tengelyes, konténeremelő jármű kerül beszerzésre. Emellett a szelektív gyűjtés fejlesztésének keretében az üveghulladék gyűjtéséhez kapcsolódóan 1 db egykaros, háromtengelyes konténeremelő felépítményes, ürítőszerkezettel ellátott gyűjtőjármű beszerzésére is sor kerül.

A Projekt eredményéként az elkülönített gyűjtési rendszerrel 164 853 fő kerül elérésre.

A hulladékok megfelelő gyűjtését szolgáló, szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának növelése érdekében, célként fogalmazódott meg, hogy minél több lakos számára elérhetővé váljon a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek kiszolgálása érdekében, a Projekt keretében az előzetes lakossági igényék felmérése alapján további, négy db, különböző hulladék frakciók (papír-karton, műanyag, illetve fehér és színes üvegek) gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő sziget kialakítására kerül sor, szigetenként 4-4 db - papír-karton, műanyag, illetve fehér és színes üvegek gyűjtésére alkalmas edényzet beszerzésével.

A Szeged – Szőreg városrészben a Magyar utca - Palackozó utca - Gyár utca kereszteződésnél felépülő hulladékudvar a kertvárosi övezetben élő lakosokat fogja kiszolgálni. Röszke és Balástya közterületein pedig hulladékgyűjtő szigetek kerülnek kihelyezésre.

A vegyes hulladékok közé kerülő biológiailag lebomló anyagok hulladékrakóktól történő eltérítése érdekében a térségben a házi komposztáló edények használatának bevezetése indokolt. A Projekt által érintett településeken, ahol költséghatékonyan nem oldható meg a zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtése, (elsősorban a kisközségekben) házi komposztáló edények beszerzésére és szétosztására is sor kerül, továbbá zöldhulladék gyűjtő konténerek is beszereznek a Projekt keretében.

A Projekt megvalósulásával bővítésre kerül Szeged településen található Sándorfalvi úti Regionális hulladéklerakó, a hozzá tartozó csurgalékvíz tisztító és kezelő rendszer kiépítésével. A Projekt eredményeként további 190.000 m3 kapacitású hulladék lerakására alkalmas, hulladéklerakó terület válik elérhetővé.

A Projekt keretében az építési kivitelezési munkálatok műszaki készültségi szintje már 79,3%-on tart.

 

  • Szeged Θj hulladékkezelï telep a régi szomszédságában
    Szeged Θj hulladékkezelï telep a régi szomszédságában
  • Szeged Θj válogatócsarnok
    Szeged Θj válogatócsarnok
  • Szeged Θj válogatócsarnokban kihordó szállítószalagok technológiai berendezéssel
    Szeged Θj válogatócsarnokban kihordó szállítószalagok technológiai berendezéssel