Fejlesztik a hulladékgazdálkodási rendszert Bodrogkeresztúr településen

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosító számú projekt (továbbiakban: Projekt) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, nettó 1 599 946 147 Forint támogatási összegből valósul meg, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével.

A fejlesztés Bodrogkeresztúr településen valósul meg, tekintettel arra, hogy Abaúj-Zempléni és Hernád völgyi térség hulladékgazdálkodása itt koncentrálódik. A projekt célja a Társulások területén keletkező csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtési rendszerének fejlesztése, hatékonyságának javítása, ezáltal minél több hulladék anyagában történő hasznosíthatóságának biztosítása. A projekt keretében a zöldhulladék-gyűjtési rendszer fejlesztése hozzájárul a keletkező, biológiailag lebomló szerves anyagok lerakóban történő ártalmatlanításának csökkentéséhez.

A fenti cél teljesülésének érdekében a Társulások tulajdonát képező eszközök fejlesztése történik, melynek keretében a minél nagyobb arányú hulladékmennyiség gyűjtésének biztosítása érdekében:

 • 3.715 db 60 literes és 40.600 db 120 literes hulladékgyűjtő edény
 • 2 db kéttengelyes, valamint 2 db háromtengelyes, tömörítőlapos gyűjtőjármű
 • a házhozmenő üveghulladék gyűjtésére 2 db kéttengelyes és 2 db háromtengelyes tömörítőlapos gépjármű
 • a mechanikai-biológiai hulladékkezelőből származó haszonanyag elszállítására 1 db nyerges vontató és 1 db mozgópadlós félpótkocsi
 • a válogatási maradék és az egyéb haszonanyagok telephelyi mozgatására 1 db billenőplatós tehergépjármű
 • a hulladékudvarok működésének biztosításához 1 db láncos konténeremelő tehergépkocsi és 1 db a tehergépkocsihoz tartozó pótkocsi
 • a logisztika támogatására 1 db új szatellit jármű
 • az egyes hulladékok áttároláshoz, rakodáshoz, telephelyen belüli mozgatásához, 1 db homlokrakodó

kerültek 2019. évben beszerzésre, és a Társulások részére leszállításra.

A projekt eredményeként, továbbá a bővülő projektterület ellátásához a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ területén építésre kerül egy 7030 m2-es szilárd térbeton burkolattal és csapadékvíz elvezető rendszerrel ellátott manipulációs tér, amely a meglévő MBH (Mechanikai Biológiai Hasznosító) üzem haszonanyagainak rakodását, ideiglenes tárolását teszi majd lehetővé.

A megnövekedett szolgáltatási terület nagyobb létszámú logisztikai állományt igényel.

A szolgáltatási terület növekedésével a központi telephelyen dolgozók szociális igényeinek, valamint a jogszabályi kötelezettségek betartása érdekében egy új szociális épület fejlesztésére kerül sor. A bruttó 350 m2 földszinti alapterületű szociális épület létesítése a növekvő dolgozói létszám ellátására készül, melyhez kiegészítő létesítményként épül a területen 12 db térburkolattal ellátott parkolóállás - melyből 1 db akadálymentes használatra – kiszolgáló úttal és kapcsolódó infrastruktúrával (világítás, fásítás, csapadékvíz-elvezetés, festés). A tervezett két szintes elosztású épületben egy 120 fő együttes befogadására alkalmas, fekete-fehér rendszerű öltözőterület, a telepen dolgozó mintegy 140 fő étkezését kiszolgáló étkező és további logisztikai és ügyfélforgalmi irodai funkciókat ellátó területek kerülnek kialakításra.

A Projekt keretében az építési kivitelezési munkálatok műszaki készültsége már 71 %-on tart.

A projekt eredményeiből 14.427 lakos részesülhet.

A projektről bővebb információ elérhető: http://kehop.zoldzemplen.hu/

 • Bodrogkeresztúr 120 literes edények elkülönített gy√jtéshez
  Bodrogkeresztúr 120 literes edények elkülönített gy√jtéshez
 • Bodrogkeresztúr 120 literes edények vegyes gy√jtéshez
  Bodrogkeresztúr 120 literes edények vegyes gy√jtéshez
 • Bodrogkeresztúr Hátulsó töltés√ hulladékgy√jtï járm√ 3 tengelyes 6x2 gy√jtïjárm√
  Bodrogkeresztúr Hátulsó töltés√ hulladékgy√jtï járm√ 3 tengelyes 6x2 gy√jtïjárm√
 • Bodrogkeresztúr Kétkaros konténeremelï felépítményes tehergépkocsi (4x2)
  Bodrogkeresztúr Kétkaros konténeremelï felépítményes tehergépkocsi (4x2)