Fejlesztik a hulladékkezelő központokat észak-kelet Pest és Nógrád megye térségében

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében, KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosító számmal „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás területén” elnevezéssel, nettó 1 330 000 000 Forint hazai, és európai uniós támogatási forrásból hulladékkezelő központok fejlesztése valósul meg, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláson belül Kerepes és Nógrádmarcal településeket érintve.

A projekt keretében a Kerepesi, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ és a Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ, valamint a hulladék gyűjtését és szállítását ellátó infrastruktúra kerül fejlesztésre, melyek az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megye térségében 114 település hulladékkezelését érintik. A projekt eredményeként az érintett területen 304 344 lakos használhatja majd az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert.

A kivitelezési munkálatok, a munkaterületek átadásával 2019.11.11-én kezdődtek meg.

Nógrádmarcalon a nógrádmarcali hulladékközpont új RDF (másodlagos, hulladékból nyert tüzelőanyag) előállítására alkalmas utóaprítóval való felszerelése befejeződött, a régi utóaprító cseréje, továbbá egy új, nagy teljesítményű (8 t/óra és min. 48 t/nap kapacitás) utóaprító beszerzése és beépítése megtörtént, illetve a meglévő nem működő utóaprító és tartozékainak bontására és áthelyezésére is sor került.

Az új berendezés rendszerbe történő teljeskörű integrálása is megtörtént oly módon, hogy a hulladékkezelő mű komplexen működni tudjon. Az új utóaprító hozzájárul a vegyes hulladék előkezelése során leválasztott nagy fűtőértékű frakció megfelelő méretűvé aprításához, jobb energetikai hasznosíthatóságához. Jelenleg az utóaprító berendezés próbaüzeme folyik.

Kerepesen a hulladék előkezelése után visszamaradó anyag, és a kommunális vegyes hulladék ártalmatlanítására, a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfelelő B3 típusú, nem veszélyes hulladék lerakására alkalmas hulladéklerakó bővítése valósul meg. A lerakó megfelelő teherbírású, vízzáró képességű és időtálló aljzatszigeteléssel (természetes és mesterséges szigeteléssel), csurgalékvíz gyűjtő és elvezető drénrendszerrel, mintegy 300.000 m3-es kapacitással épül meg.

A projekt keretében továbbá beszerzésre került kilenc N3 kategóriájú tömörítőlapos felépítményezett, gyűjtő- és szállítójármű, valamint egy 3,5 t teherbírású targonca a növekvő hulladékmennyiségek lakossági igényeket kielégítő kezelésére, szállítására.

A kivitelezési munkálatok jelenleg 93,32 %-os készültségi fokon állnak. A beruházás műszaki átadás- átvételére legkésőbb 2021. év első negyedévében kerülhet sor.

  • Kerepes Eszköz Járm√
    Kerepes Eszköz Járm√
  • Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelï Központ - RDF Utóaprító
    Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelï Központ - RDF Utóaprító