Fejlesztik a szennyvízcsatorna-hálózatot és a szennyvítisztító telepet Egerben

A 4 795 556 831 forint támogatási összegű „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű projekt Eger várost érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. vezetésével.

A projekt célja a meglévő egri szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító műtárgyainak korszerűsítése, és iszapkezelési berendezéseinek fejlesztése (új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal kiépítése), valamint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, rekonstrukciója.

A projekt megvalósítása során a szennyvíztisztítás fejlesztése keretében a gépi rácsokat, automatikus tisztítású rácsokra cserélik, lefedik az előülepítőket és a lefedés alatti légteret korszerű szellőztetéssel látják el. A szaghatás minimalizálására a meglévő nyitott szennyvízcsatornák és az osztóakna légáteresztő lefedéseit kicserélik tömör műanyagra. A levegőztető rendszer meglévő fúvó gépéit korszerűbb és energiatakarékosabb gépekre cserélik.

Az iszapkezelés fejlesztésének elsődleges célja a szennyvíztelep energiaigényének csökkentése a rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával. Az anaerob rothasztókban keletkező biogázt elsősorban elektromos energia termelésére fordítják. A megtermelt elektromos energiát a telepi elektromos rendszerbe vezetik, a keletkező hulladék-hő a technológiai hőigények kielégítésére és az épületek fűtésére fordítható. Az elektromos energia termelése és a kapcsolt hőenergia termelése gázmotorokban történik.

Az iszapvonal fejlesztése során a következők kerülnek megvalósításra. Kihordócsigával, iszapmozgatóval ellátott fedett iszapfogadó akna, kevertiszap-medence és iszapszivattyú akna biofilterrel. Hídmérleget építenek a térségből beszállításra kerülő szennyvíziszap mérésére. A meglévő iszapvíztelenítő gépházba polielektrolit adagolással ellátott két darab iszapsűrítő berendezést telepítenek. Sűrítettiszap-tároló épül az iszapsűrítő gépekről lekerülő iszap tárolására. Az iszaprothasztást végző gépészeti berendezések elhelyezésére a meglévő iszapvíztelenítő gépházban külön gépházat alakítanak ki. Megépül két, összesen 2600 m³ hasznos térfogatú rothasztó, a rothasztáshoz tartozó gépészeti berendezésekkel, szivattyúkkal, keverőkkel, hőcserélővel. Épül egy fedett rothasztottiszap-tároló és kigázosító medence keverővel, passzív biofilterrel. Telepítésre kerül két iszapvíztelenítő csigaprés, polielektrolit adagolással. Épül két melegvizes-fűtéssel ellátott szolár szárító csarnok iszapforgató berendezéssel és iszaptároló térrel. A keletkező biogázt az 1050 m³ térfogatú tartályban tárolják, ehhez kiépítésre kerülnek a technológia biztonságos üzemeltetéséhez szükséges berendezések. A biogáz hasznosítása a telepítésre kerülő biogáz/földgáz alternatív égővel ellátott kazánokban (2 db), és a 125 kW kapacitású biogáz tüzelésű gázmotorokban (2+1 db) történik. A telep külső energia szükségletének további csökkentésére telepítenek egy 200 kW névleges teljesítményű napelemet a meglévő víztelenítő gépház tetejére.

A projekt keretében sor kerül 2230 m szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítésére, 4210 m meglévő hálózat rekonstrukciójára, 2517 m főgyűjtő gravitációs szennyvíz csatorna kapacitásnövelésére és 163 db házibekötés kiépítésére.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 66 388 fő.

A projekt 62%-os kivitelezési készültségi fokon áll.


A projektről további információ elérhető: https://www.eger.hu/szennyviz/

 • Eger biofilter töltettel
  Eger biofilter töltettel
 • Eger fedett elïülepítï
  Eger fedett elïülepítï
 • Eger gázmotorok
  Eger gázmotorok
 • Eger levegïztetï medence
  Eger levegïztetï medence