Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet, valamint a csatornahálózatot Gyöngyös térségében

A 2 279 482 781 forint támogatási összegű beruházás a „Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” elnevezésű projektnek köszönhetően valósul meg. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás Gyöngyös Várost érinti.

A település belső területén elválasztott rendszerű szenny- és csapadékvíz elvezető csatornahálózat üzemel. A projekt keretében megvalósítandó csatornahálózati fejlesztés célja az ivóvízzel ellátott és a szennyvízcsatorna hálózatra rákötött lakosság meglévő arányának javítása, továbbá a meglévő rossz minőségű, az üzembiztonságot befolyásoló csatornaszakasz rekonstrukciója.

A tervezett csatornahálózati fejlesztések, illetve rekonstrukciók Gyöngyös Várost, valamint a városhoz tartozó Mátrafüred települést érintik.

A szennyvízcsatorna hálózat bővítése során elsődleges cél a jelenleg is lakott, de csatornahálózattal el nem látott utcák szennyvízelvezetésének kiépítése.

A Gyöngyös térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Gyöngyös Város, továbbá 7 település (Mátrafüred, Kékestető, Mátraháza, Nagyréde, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi) szennyvize. A szennyvíztisztító telep feladata a környéki szennyvízelvezető rendszeren elvezetett szennyvizek fogadása, mechanikai és biológiai tisztítása denitrifikálással és vegyszeres foszforeltávolítással kiegészítve, és a tisztított szennyvíz felszíni élővízi befogadóba vezetése.

A projekt a meglévő Gyöngyös városi szennyvíztisztító telep vízvonalát, iszap- és gázkezelését, valamint komposztálási technológiáját egyaránt érinti. A fejlesztés egyrészt a rossz hatásfokú, a kor technikai színvonalának nem megfelelő berendezések új, hatékonyabb berendezésekre cserélését, másrészt a telep meglévő kapacitásainak jobb kihasználását, ilyen módon a tényleges kapacitás növelését, és ezzel egyidejűleg az energetikai és gazdasági hatékonyság javítását célozza.

A projekt hatására a telep képes lesz a telephelyen belül képződő iszapokkal hozzávetőlegesen megegyező mennyiségű idegen telepi (illetve csatornahálózati) iszapok fogadására, kezelésére, valamint az ennek során képződő biogáz kogenerációs hasznosítására.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 39 883 fő.

Jelenleg a projekt kivitelezési készültsége 70%.

A projektről további információ elérhető: http://gyongyos.hu/szennyviztelep-rekonstrukcio/

  • Gyöngyös kigázositó medence
    Gyöngyös kigázositó medence
  • Gyöngyös új laborépület
    Gyöngyös új laborépület
  • Gyöngyös új m√hely és raktárépület
    Gyöngyös új m√hely és raktárépület