Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Zámoly térségében

A Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt Zámoly és Gánt településeket 432 584 628 forintnyi támogatási összeggel érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével.

 

A hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet alapján a zámolyi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telepe telepfejlesztéssel érintett (TF), így a projekt megvalósítása hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

 

A szennyvízelvezetési agglomeráció településein a szennyvízelvezetés és -tisztítás vízilétesítményeinek kiépítése 2001-ben történt meg. A csatornahálózatra való lakossági rákötés aránya 92-93 % körüli, az ingatlanok szennyvize a csatornahálózaton keresztül Zámoly szennyvíztisztító telepére érkezik.

A Gánton és Gánt - Bányatelepen keletkező szennyvíz először a régi gánt-bányatelepi szennyvíztelepen kerül összegyűjtésre, és végátemelőből nyomott vezetéken keresztül jut a közös szennyvíztisztító telepre. Zámoly település szennyvize gravitációs vezetéken érkezik a telepi átemelőbe.

 

A jelenlegi szennyvíztisztító telep biológiai tisztítókapacitása 2000 LE. 2014. májusát követően 4 év átlagát tekintve a zámolyi szennyvíztisztító telepre érkező nyers szennyvíz átlagos mennyisége: 421 m³/d, szennyezőanyag terhelése: 4447 LE volt. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy a szennyvíztisztító telep túlterhelt. A fentieket figyelembe véve kapacitásbővítésre van szükség ahhoz, hogy a szennyvíztisztító telep biztosítani tudja a jövőben a megfelelő szennyezőanyag-eltávolítási hatásfokot. Előreláthatóan, a jövőbeni összes szennyvízkibocsátás a bekötések számának növelésével szintén növekedni fog, ezért hidraulikai szempontból is bővítésre van szükség.

 

A beruházás keretén belül tervezett szennyvíztisztítási technológia fejlesztése folyamatos rátáplálásos, szakaszos üzemű, eleveniszapos technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével jár.

 

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 3215 fő.

A projekt jelenleg 85%-os kivitelezési készültségi fokon áll.


 

A projektről további információ elérhető: https://zamoly.asp.lgov.hu/zamoly-kozpontu-agglomeracio-szennyviztisztitasanak-fejlesztese

  • Zámoly szennyvíztisztító telep iszapprés
    Zámoly szennyvíztisztító telep iszapprés
  • Zámoly szennyvíztisztító telep
    Zámoly szennyvíztisztító telep