Hat észak-balatoni település – Zalahaláp, Balatonfüred, Pápa, Veszprém, Ajka és Zirc – hulladékgazdálkodási technológiája korszerűsödik

A projektet Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg.

A projekt átfogó célja a hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése.

Megoldandó probléma, hogy a biológiailag lebomló hulladék már a lakosoknál elkülönítetten legyen gyűjtve, valamint az elkülönítetten gyűjtött frakciók mennyiségét növelni szükséges az előirányzott gyűjtési, hasznosítási célok elérése érdekében.

 

A beruházás keretén belül fontos az elkülönített házhoz menő gyűjtés fejlesztése, valamint a hulladékkezelőkben a hasznosítható hulladék frakciók magasabb arányú leválasztása, ezzel csökkentve a lerakóra kerülő szerves hulladék mennyiségét, növelve a haszonanyag mennyiségét, valamint csökkenteni a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. Mindezek mellett további cél a projektterületen a megnövekvő gyűjtőedények számához igazodó mennyiségű járművek beszerzése. A gyűjtött hulladékot továbbá kezelni szükséges, amely kapcsán a Királyszentistváni MBH, valamint a Veszprémi válogató is fejlesztésre kerül.

  

A projekt keretében Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán megvalósul a válogatóüzemekben az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt hulladék báláinak tárolására alkalmas kapacitás kiépítése, ezen felül a tapolcai manipulációs tér kiépítése szükséges, ahol az üveg hulladék átrakása történik.

A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a manipulációs tér és tárolótér bővítésére van szükség. A telep üzembiztonságának és kihasználtságának növeléséhez további mobil zöldhulladék kezelő gép beszerzése is indokolt. A hatékonyság növelésével együtt a technológiai folyamathoz szükséges víz mennyiségének biztosítása, a korábbi projektben kiépített csapadékvíz tároló mellett, egy fúrt kút létesítésével a leghatékonyabb. A telepen megfelelő üzemeltetéshez olyan hídmérleg telepítése szükséges, amely a többi 5 telephelyen is üzemelő, meglévő rendszerhez illeszthető.

A veszprémi kéziválogató technológiája korszerűtlen és nem hatékony, így a jelenlegi hulladékmennyiség, továbbá a még kalkulált további növekmény feldolgozása csak gépesített rendszerre történő fejlesztéssel biztosítható.

A királyszentistváni központi telepen a projekt célja a vegyesen gyűjtött hulladék válogató technológia fejlesztése, a készletről történő feldolgozás lehetőségének biztosítása és az ellátás rugalmasságának növelése.

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás folyamán beszerzésre kerülnek válogató és átrakó, hulladékudvarok működtetéséhez szükséges munkagépek (homlokrakodó, kitológémes rakodó), a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék (beleértve zöldhulladékot is) begyűjtéséhez szükséges további edények, konténerek és gyűjtőjárművek mellett.

A projekt során eddig 9 db jármű került leszállításra.

 

A projektről további információ elérhető: http://tep.hu/index.php?menu=kehop-3_2_1_-15

  • eszak_balaton_1