Állásajánlat - jogász

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. pályázatot hirdet jogász munkakörök ellátására.

Társaság bemutatása: 

A Társaság 100%-ban állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, amely szennyvízelvezetési- és tisztítási, hulladékgazdálkodási, ivóvízminőség-javító, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások tekintetében konzorciumvezetőként a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat lát el. 

 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

 

A munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök: általános jogi, közbeszerzés jogi, feladatok. 

 

A beosztásokhoz tartozó lényeges feladatok, többek között: 

 

 • beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig;  
 • közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása; 
 • szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése; 
 • közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításainak elkészítése, menedzselése; 
 • jogszabályban meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyintézés; 
 • részvétel a Társaság szerződéseinek, megállapodásainak előkészítésében, véleményezésében, a szerződés-nyilvántartás vezetésében; 
 • részvétel a Társasággal kapcsolatos belső és külső ellenőrzések adatszolgáltatási folyamataiban; 
 • részvétel a Társaság működéséhez kapcsolódó külső és belső szabályzatok előkészítésében és elkészítésében, a szabályzatok jogszabályi megfelelőségének figyelemmel kísérése, szükség esetén szükséges módosítási javaslatok megtételében, a módosítások átvezetésében; 
 • részvétel a közbeszerzési terv összeállításában, a hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) által az ajánlatkérők számára előírt feladatok ellátásában; 
 • a Társaság feladat- és hatáskörét érintő európai uniós és magyar jogszabályi változások figyelemmel kísérése; 

 

 

 

Pályázati feltételek: 

 

 • felsőfokú jogi végzettség; 
 • legalább 3 év jogi szakmai gyakorlat (közbeszerzési és/vagy általánosjogi) 
 • önálló munkavégzés képessége; 
 • együttműködési képesség; 
 • precíz munkavégzés, határidők betartása; 
 • problémamegoldó képesség; 
 • WINDOWS Office programok gyakorlott felhasználója. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • jogi szakvizsga;  
 • EU-s projektek lebonyolításában való jártasság, az EU-s támogatási intézményrendszer alapos ismerete; 
 • FIDIC típusú szerződésekben való jártasság;  
 • közbeszerzési referens végzettség; 
 • KEOP/KEHOP ismerete, ilyen területen szerzett korábbi szakmai tapasztalat; 
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés; 

 

Amit kínálunk: 

 • szakmai fejlődési lehetőség, 
 • felelősségteljes munka, 
 • piaci viszonylatban versenyképes fizetés, 
 • versenyképes juttatások (cafetéria, egyéb juttatások, utazási költségtérítés, céges laptop, céges mobiltelefon, monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg támogatása) 
 • modern munkakörnyezet  
 • bejelentett főállás egy megbízható, stabil munkahelyen. 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, 
 • magyar nyelvű motivációs levél, 
 • végzettséget, képzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 
 • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. szakvizsga igazolása, referencia levél, publikációs lista, nyelvvizsga bizonyítvány(ok)stb.). 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban döntést követően azonnal. 

 

A pályázat benyújtásának határideje2022. február 21. 

 

A pályázatok benyújtásának lehetséges módja: 

 • Elektronikus úton: hr@nfp.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát: NFP_HR_2022/124, valamint a beosztás megnevezését: jogász 

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az NFP Nonprofit Kft. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az NFP Nonprofit Kft. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje. 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nfp.hu