Állásajánlat - jogtanácsos

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. pályázatot hirdet jogtanácsos munkakörök ellátására.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közbeszerzésjogi, cégjogi, valamint ingatlanjogi feladatok.

  

A beosztásokhoz tartozó lényeges feladatok, többek között:

 • beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig; 
 • közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása;
 • szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése;
 • közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításainak elkészítése, menedzselése;
 • jogszabályban meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyintézés;
 • jogi képviselet ellátásának koordinálása a kisajátítási eljárások során;
 • ingatlan adásvételi szerződések előkészítésének, aláírásának koordinálása; 
 • részvétel az érintett önkormányzattal/önkormányzatokkal a tényvázlat felvételében és a képviseletükre vonatkozó meghatalmazások beszerzésében;
 • az előkészített kártalanítási megállapodások véleményezése;
 • ingatlan-tulajdonosokkal, egyéb jogosultakkal kártalanítási megállapodások előkészítése és megkötése;
 • részvétel területszerzési, ingatlanjogi feladatok ellátásában; 
 • részvétel a Társaság cégjogi ügyeinek, a cégeljárással kapcsolatos feladatok ellátásában, a Társaság szerződéseinek, megállapodásainak előkészítésében, véleményezésében, a szerződés-nyilvántartás vezetésében;
 • részvétel a Társasággal kapcsolatos belső és külső ellenőrzések adatszolgáltatási folyamataiban;
 • részvétel a Társaság működéséhez kapcsolódó külső és belső szabályzatok előkészítésében és elkészítésében, a szabályzatok jogszabályi megfelelőségének figyelemmel kísérése, szükség esetén szükséges módosítási javaslatok megtételében, a módosítások átvezetésében;
 • részvétel a közbeszerzési terv összeállításában, a hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) által az ajánlatkérők számára előírt feladatok ellátásában;
 • a Társaság feladat- és hatáskörét érintő európai uniós és magyar jogszabályi változások figyelemmel kísérése;

  

Pályázati feltételek:

 •  felsőfokú jogi végzettség;
 • legalább 5 év jogi szakmai gyakorlat (közbeszerzési és/vagy ingatlanjogi és/vagy cégjogi), 
 • önálló munkavégzés képessége;
 • együttműködési képesség;
 • precíz munkavégzés, határidők betartása;
 • problémamegoldó képesség;
 • WINDOWS Office programok gyakorlott felhasználója.

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga; 
 • EU-s projektek lebonyolításában való jártasság, az EU-s támogatási intézményrendszer alapos ismerete;
 • FIDIC típusú szerződésekben való jártasság; 
 • közbeszerzési referens végzettség;
 • KEOP/KEHOP ismerete, ilyen területen szerzett korábbi szakmai tapasztalat;
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés;
 •  „B” típusú jogosítvány.

  

Amit kínálunk:

 • hosszú távú karrierlehetőség
 • fejlődési lehetőség
 • versenyképes fizetés
 • felelősségteljes munka.

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,
 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • végzettséget, képzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. kamarai tagság, referencia levél, publikációs lista, nyelvvizsga bizonyítvány(ok) stb.).

  

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban döntést követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.

 

A pályázatok benyújtásának lehetséges módja:

 • Elektronikus úton: nagyne.locsei.judit@nfp.hu; valamint bartos.szilvia@nfp.hu; tárgyban kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát: NFP_HR_2020/126 valamint a beosztás megnevezését: jogtanácsos.

  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az NFP Nonprofit Kft. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nfp.hu