Állásajánlat - távhő projektmenedzser

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. pályázatot hirdet távhő projektmenedzser munkakör ellátására.

 

Betöltendő státuszok száma: 1 határozott

  

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a távhő projektek egységes szakmai tartalma érdekében irányítja és felügyeli a Társaság által megbízott Műszaki ellenőröket és más a projekt-megvalósítási tevékenységgel foglalkozó szereplők munkáját, ellenőrzi és/vagy minőségbiztosítja a teljesítéseiket, folyamatosan kapcsolatot tart az érintett Konzorciumi partnerekkel.

   

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • Európai Unió által támogatott Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül megvalósítandó távhő projektek előkészítése és megvalósítása során projektmenedzseri feladatok ellátása, a projektek előrehaladásának segítése
 • részvétel a közbeszerzési tender dokumentációk műszaki köteteinek előkészítésében, az eljárások során a projektmenedzsmenti szakértelem biztosítása,
 • a távhő beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolításának, a közbeszerzési, beszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése és előrehaladásának segítése, az azokhoz kapcsolódó adatrögzítések, és ügyintézési feladatok elvégzése ,
 • a távhő beruházások szerződéses állományának alakulásának, a szerződések teljesítésének és ütemezéstől való eltérésének nyomon követése,
 • részvétel a távhő projektek kifizetési kérelmeinek elkészítésében,
 • a távhő projektek megvalósításába bevont gazdasági szereplők munkájának összehangolása,
 • a megvalósítási helyszínekre történő kiszállás,
 • kapcsolattartás szóban és írásban a konzorciumi és szállítói partnerekkel, Irányító Hatósággal

  

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú műszaki, környezetvédelmi végzettség (építészmérnök, energetikai mérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, műszaki menedzser, stb.),
 • jó kommunikációs készség,
 • önálló munkavégzés képessége,
 • együttműködési képesség,
 • precíz munkavégzés, határidők betartása,
 • problémamegoldó képesség,
 • jó stressz tűrő képesség
 • MS Office® programok gyakorlott felhasználója,
 • „B” típusú jogosítvány, vezetési gyakorlat.

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 3 évnél hosszabb idejű gyakorlat,
 • EU-s projektekhez kapcsolódó projektmenedzsmenti tapasztalat,
 • KEOP/KEHOP ismerete, ilyen területen szerzett korábbi szakmai tapasztalat,
 • FIDIC típusú szerződésekben való jártasság.

  

Amit kínálunk:

 • szakmai fejlődési lehetőség,
 • versenyképes fizetés,
 • felelősségteljes munka.

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,
 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • végzettséget, képzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. kamarai tagság, referencia levél, publikációs lista, nyelvvizsga bizonyítvány(ok) stb.).

   

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban döntést követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

 

A pályázatok benyújtásának lehetséges módja:

 • Elektronikus úton: nagyne.locsei.judit@nfp.hu és bartos.szilvia@nfp.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
  NFP_HR_2019/238 valamint a beosztás megnevezését: távhő projektmenedzser.

  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az NFP Nonprofit Kft. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nfp.hu