Eredményeink

Az NFP Nonprofit Kft. tevékenységéhez kapcsolódó projektek eredményei írásban és képekben

Barcs, Kislippó, Somogysárd

 

2020. május 20..

Elindult a próbaüzem Barcs város szenyvíztisztító telepén

  

A Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.) projekt „B” részeként a Barcs központú szennyvízelvezetési agglomerációban, Barcs városban a szennyvíztisztító telep fejlesztésére került sor, oly módon, hogy annak szennyvízvonali technológiája megfeleljen a tisztított szennyvíz felszíni vízfolyásba bocsátás jogszabályi határértékeinek és az iszapvonali technológiával biztosíthatóak legyenek az országos szennyvíziszap hasznosítás és –elhelyezés szennyvíziszap hasznosíthatóságára vonatkozó feltételei.

Tovább...


2020. május 19.

Új, komplex vízkezelő berendezés létesült Kislippón

  

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházást megelőzően Kislippón a vízellátást csak egyetlen egy kút biztosította, melynek esetleges meghibásodása esetén a település vízellátása nem biztosítható. Ezen felül, az ivóvíz minőségi paraméterek nem feleltek meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek ammónium, mangán és vas komponensekre vonatkozóan. 

Tovább...


2020. május 18.

A somogysárdi és újvárfalvai ivóvíz minőségének javítása több mint 157,5 millió forintos kehop támogatással valósult meg

  

Befejeződött a Somogysárd és Újvárfalva települések ivóvízellátását biztosító víztorony felújítását, a vízműtelepen lévő ivóvíz kutak, kezelőépület és vízműgépház kiépítését, valamint a települések ivóvízhálózatának felújítását is magában foglaló beruházás.

Tovább...