Ivóvízminőség-javítás Csonkamindszent településen

A „Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű projektnek köszönhetően 72 107 304 forint támogatási összegű beruházás valósul meg Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) forrásból Csonkamindszent településen az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi vezetésével.

A projekt célja, hogy a településen szolgáltatott ivóvíz minősége a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet követelményeinek megfeleljen.

A beruházás keretében a vízellátás biztonsága érdekében új kút létesül. A meglévő kutat és a kútvezetéket felújítják, a kútszivattyút újra cserélik.

A projekt keretében felújítják és átalakítják a meglévő víztisztító berendezést. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében új 2 m³/h kapacitású víztisztítási technológia kerül telepítésre, a megvalósuló technológiában a vas– és mangántalanítás oxidációval és szűrőtölteten való szűréssel, az ammónium eltávolítása törésponti klórozással történik.

A meglévő vas-, mangántalanító szűrőt felújítják és átalakítják. A technológiai sorban a felújított vastalanító szűrő után egy aktívszén adszorber kap helyet.

Felújítják a vízműgépházat, átalakítják és felújítják a dekantáló medencét, megvalósul a vízműtelepi csurgalékvíz és öblítettvíz vezeték rekonstrukciója, valamint a vízműtelep udvarán szilárd burkolatok létesítésére is sor kerül.

A víztisztítási technológiát új korszerű, távműködtetésre alkalmas irányítástechnikával látják el.

A településen a projekt megvalósulását követően további 150 fő részesül megfelelő minőségű közműves ivóvízellátásban.

A beruházás fizikai készültsége 78%.

  • Csonkamindszent kezelï épület
    Csonkamindszent kezelï épület
  • Csonkamindszent vas és mangántalanító ülepítï medence
    Csonkamindszent vas és mangántalanító ülepítï medence