Ivóvízminőség-javítás Kálóz településen

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00016 azonosítószámú, „Ivóvízminőség-javítás Kálóz településen” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

 Bontási jzk_Kálóz_elkésett ajánlat_0618_EA.pdf

 

Tájékoztatás ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről_Kálóz.pdf

Bontási jzk és jelenléti ív_NFP_IV_Kálóz_EA.pdf

 

Mód_AF_NFP_Ivóvíz_Kálóz_0514_EA.PDF

Mód_I. Kötet_AD_NFP_Ivóvíz-Kálóz_0514_EA.PDF

Mód_II. Kötet_AD_szerz.terv_NFP_Ivóvíz-Kálóz_0514_EA.PDF

Mód_Nyilatkozatminták_Kálóz.docx

Tájékoztatás_módosításról_EA.PDF

 

AF_Kálóz.pdf  

AD_Kálóz.zip