Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00042 azonosítószámú, „Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

 Tájékoztatás ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről_Mátyásdomb.pdf

 Bontási jzk és jelenkéti ív_NFP_IV_Mátyásdomb_EA.pdf

 

Mód_AF_NFP_Ivóvíz-Mátyásdomb_0514_EA.PDF

Mód_I Kötet_AD_NFP_Ivóvíz-Mátyásdomb 0514_EA.PDF

Mód_II Kötet_AD_NFP_Ivóvíz-Szennyvíz_0514_EA.PDF

Mód_Nyilatkozatminták_NFP_Ivóvíz_Mátyásdomb_.docx

Tájékoztatás_módosításról_0514_EA.PDF

 

AF_Mátyásdomb.pdf  

AD_Mátyásdomb.zip