jól halad a Pécsi szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Az 7 169 643 509 forint támogatási összegű „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” elnevezésű projekt Pécs Megyei Jogú Várost érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló (25/2002. (ll.27.) Kormányrendelet szerint az agglomeráció központi települése szállítóvezeték és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése fejlesztési feladattal érintett, ugyanakkor a rendeletben megjelölt szállítóvezeték fejlesztés 2015-ben megvalósult, üzembe helyezése megtörtént.

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A felszín alatti víz állapota szempontjából Pécs Megyei Jogú Város és az agglomeráció is kiemelten érzékeny területen fekszik, a tisztított szennyvíz előírt határértékeinek betartása a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológia korszerűsítésével lehetséges.

Az 1995-ben beüzemelt pécsi tisztító telep fogadóaknájába öt végátemelőn keresztül érkezik be a szennyvíz, és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet is ide emelik át. A technológia első lépéseként mechanikai tisztítási fokozat üzemel, ami három lépésből áll: 5 mm-es rácsszűrés, hosszanti átfolyású levegőztetett homokfogó (2 db ciklon rendszer szerves anyag visszamosó egységgel szerelt homokszeparátor), hosszanti átfolyású előülepítő. Második lépésként 2 db párhuzamosan működő eleveniszapos biológiai reaktoregység üzemel. A telep építése során történt változtatások miatt, a három tisztítási fokozat, nem egyforma terhelésre lett kiépítve.

A korszerűsítés során a rendelkezésre álló adottságokat figyelembe véve a szükséges módosítások a meglévő műtárgyak felhasználása és részbeni átalakítása mellett új műtárgyak létesítését foglalják magukban. Egyes meglévő technológiai egységek bontásra, felhagyásra, felújításra kerülnek, valamint számos új műtárgy kerül kialakításra. A korszerűsített és fejlesztett szennyvíztisztító telep alkalmas lesz az újonnan az agglomerációhoz csatlakozó települések szennyvizeinek befogadására.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 210 501 fő.

A projekt 48%-os kivitelezési készültségi fokon áll.


A projektről további információ elérhető: https://www.pecs.hu/tartalmak/Pecs_kozpontu_agglomeracio_szennyviztisztito_telepenek_fejlesztese

 • Pécs biológiai m√tárgy
  Pécs biológiai m√tárgy
 • Pécs fölösiszap s√rítï
  Pécs fölösiszap s√rítï
 • Pécs iszapgépház
  Pécs iszapgépház
 • Pécs Osztóm√
  Pécs Osztóm√
 • Pécs szennyvíztisztító telep
  Pécs szennyvíztisztító telep
 • Pécs szociális épület
  Pécs szociális épület