Jól haladnak a csatornázási munkálatok Detk, Nagyút és Ludas településeken

A 2 388 548 599 forint támogatási összegű „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 16. (ÉMO 16)” elnevezésű projekt Detk, Ludas és Nagyút településeket érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

A fejlesztési igény Detk településen egy új szennyvíztisztító telep létrehozása, Detk, Ludas és Nagyút településeken a csatornahálózat építése, bővítése, valamint szállítóvezeték fektetése.

A projekt keretében történő beruházás célja egyrészt, hogy Detk szennyvízelvezetési agglomerációban - amely Detk és Ludas településeket érinti - a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózatok kiépítése révén, a települések szennyvizeinek környezetet terhelő elhelyezésének problémája hosszútávon megoldódjon. A fejlesztés megvalósítása elősegíti az ivóvízbázisok veszélyeztetettségének csökkentését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmét.

Detk községben közel 10 km gyűjtővezeték, valamint 551 db gravitációs bekötés valósul meg, Ludas község területén több mint 6,5 km gyűjtővezetéket fektetnek, valamint 373 db gravitációs bekötésre kerül sor. A detki szennyvíztisztító telep Detk és Ludas településekről érkező, napi 190 m3 szennyvíz fogadására, 2053 Lakosegyenérték biológiai terhelés kezelésére lesz alkalmas.

A projekt másik célja Nagyút Község szennyvízelvezetésének megoldása. A káli szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések közül (Feldebrő, Aldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu, Nagyút, Kompolt) csak Nagyút településén nem üzemel szennyvízközmű, egyéb közművek rendelkezésre állnak a településen. A Nagyúton keletkező kommunális szennyvíz a projekt keretén belül kiépítésre kerülő szállítóvezetéken keresztül jut majd el a káli szennyvíztisztító telepre. A beruházás eredményeként csökken a környezeti terhelés és az egészségesebb lakókörnyezet kialakításával javul a lakosság életminősége. A beruházás keretében Nagyút községben több mint 6 km gyűjtővezeték és 326 bekötés épül meg, az összegyűjtött szennyvíz a káli végátemelőig közel 6,5 km új szállítóvezetéken keresztül jut el.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés mintegy 2 500 fő részére biztosítja a megfelelő minőségű közműves szennyvízelvezetést és -kezelést.

A projekt 85%-os kivitelezési készültségi fokon áll.


 

A projektről további információ elérhető: http://detk.hu/projekt/

  • Detki szennyvíztisztító biológiai m√tárgy
    Detki szennyvíztisztító biológiai m√tárgy
  • Ludas átemelï
    Ludas átemelï
  • Nagyút átemelï
    Nagyút átemelï