Jól haladnak az ivóvízminőség-javító munkálatok Észak-Magyarországon

A 2 167 339 228 forint támogatási összegű beruházás, az „Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉMO 1)” elnevezésű projektnek köszönhetően valósul meg.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás „A” része Tápiószele, Farmos, Gönc, Ráckeve településeket érinti.

A projekt „A” részének megvalósulása során, a vízminőségi problémák megoldása érdekében ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák elvégzése, az ivóvíz hálózat mechanikus úton történő kitisztítása, valamint a meglévő, igen rossz műszaki állapotban lévő azbesztcement vezetékek egy részének cseréje, továbbá az ivóvízhálózat fejlesztése valósul meg.

Tápiószele ivóvízellátása jelenleg 4 db mélyfúrású kútból biztosított. Az 1. és a 4. számú kutak vizében a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott minőségi jellemzők közül a megengedettnél nagyobb vas-, mangán- és ammónium tartalom potenciális elfertőződési lehetőséget teremt, mivel a vas- és mangán-csapadék lerakódása az ammónium tartalommal együtt a hálózati ivóvíz úgynevezett másodlagos biológiai szennyeződését idézheti elő. A tervezett technológia a nyersvíz ammóniumtartalma miatt, az egészségre káros vegyületek keletkezésének elkerülése végett előklórt használ technológiai célra. Mindezek mellett szükséges még az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak elvégzése is.

Farmos község vízellátását jelenleg 2 db mélyfúrású kútból kitermelt, kevert nyersvízzel biztosítják, melyben a vas-, és az arzéntartalom értéke nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásainak.

A község lakosságának növekedése és a területfejlesztési koncepcióban szereplő jövőbeni fejlesztések alapján a vízigény előre láthatóan kissé megnövekszik, és a várható csúcsfogyasztás értéke elérheti az 1000 m³/d-ot, melyet egy kútból kitermelt 800 l/min (48 m³/h) mennyiségű vízkivétellel, napi 21 óra üzemidővel lehet biztosítani. A téli és átmeneti, kisebb fogyasztású időszakokban az igényeknek megfelelő, kevesebb víz kitermelését a kút rövidebb – 10-15 óra/nap – üzemeltetésével lehet biztosítani.

A vízminőség javítása mellett nem elhanyagolható feladat az ivóvíz hálózat mechanikus úton történő kitisztítása.

Gönc településen a forrásból kitermelt vízben a vas-, és mangántartalom, valamint az arzéntartalom nagyobb a vonatkozó 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt értékeknél. Az ivóvíz arzéntartalma egészségre ártalmas, a vas-, és mangántartalom pedig az ivóvíz hálózatban csapadék formájában válik ki, és másodlagos biológia szennyeződését okozhatja a szolgáltatott ivóvíznek. Azon kívül, hogy a kiváló vas-, mangán csapadék zavarossá teszi a vizet, így a fogyasztóknál való felhasználása gondokat okoz, időszakonként még a fertőtlenítő klórozás ellenére is bakteriális elszennyeződést idézhet elő, a csapadékban megtelepedő mikroorganizmusok által. A település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a forrásvíz kezelésének – vas-, mangántalanításának és arzénmentesítésének – megoldása elengedhetetlen.

A megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz szolgáltatása érdekében feltétlenül szükséges a meglévő, igen rossz műszaki állapotban lévő azbesztcement vezetékek egy részének cseréje, és a hálózat körvezetékesítése, valamint egyes helyeken – a nyomásviszonyok megváltozás miatt – a vezetékek bővítése is indokolt.

Ráckevén a tervezett beruházással megvalósul Ráckeve Város ivóvízhálózat fejlesztése, melynek köszönhetően a vízhálózaton a település több pontján jelenleg meglévő ágvezetékek összekötésével megszűnnének az ágvezetékekben lévő pangó-vizek, ami a szolgáltatott vízminőség javítását eredményezi. A települési elosztóhálózat jelentős része azbesztcement csőből épült.

A településeken, a projekt megvalósulását követően további 27221 fő részesül megfelelő minőségű közműves ivóvíz ellátásban.

Jelenleg a projekt „A” részének kivitelezési készültsége 77,31%.

A projektről további információ elérhető: http://gonc.hu/ivoviz-projekt

  • farmos szurotartalyok
    farmos szurotartalyok
  • tapioszele vasiszap ulepito
    tapioszele vasiszap ulepito
  • tapioszele vízkezelesi technologia
    tapioszele vízkezelesi technologia