Karcagon és a Tisza-tó vidékén fejlesztik a szelektív hulladékgyűjtést és hulladékválogató csarnok is épül

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja az érintett térség települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése a lakossági igények megfelelő kiszolgálása, valamint a jogszabályi előírások teljesítése érdekében.

A projektet Karcag Városi Önkormányzat, Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg.

 

A projekt során szükséges egyrészt a térségben található két hulladékkezelő központ, másrészt a hulladék gyűjtését és szállítását ellátó infrastruktúra és technológia fejlesztése.

 

A projekt célja a projektterületen a hulladékgazdálkodási rendszer hatékonyabb működésének elősegítése, és a régióban keletkező hulladék minél nagyobb arányban történő újrahasznosítása. A hulladék, a lerakótól való minél nagyobb arányú eltérítése érdekében, a beruházás keretén belül egy mechanikai-biológiai kezelő megvalósítása indokolt, kiegészítve a hozzá tartozó szociális létesítménnyel.

A térségben működő lerakók tekintetében biztosítani szükséges az anyagában, illetve energetikailag nem hasznosítható hulladék csökkenő mennyiségének hosszú távú elhelyezését, melynél alapnak tekinthető a rendelkezésre álló kapacitás optimális kihasználása és szükség szerinti fejlesztése.

 

A projekt során megvalósításra kerül a válogatómű fejlesztése a térségben keletkező csomagoló anyagok előkezelése, az anyagában történő hasznosítása céljából, ezen felül az elkülönített gyűjtés keretein belül jelenleg használatban lévő edények számának bővítése, ezzel jelentősen növelve a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét és javítva a gyűjtés színvonalát. A begyűjtés feltételeinek biztosítására szelektív, valamint üveggyűjtő edények illetve konténerek beszerzésére is szükség van. A vegyes-hulladék gyűjtéshez kapcsolódóan pedig a jelenlegi ellátás kiegészítésére gyűjtőedények beszerzése indokolt.

A projekt során eddig 48 416 db edény került leszállításra.

 

A régióban keletkező vegyesen és elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtés fejlesztése érdekében szükséges tömörítő, gyűjtő célgépek pótlása, kiegészítése. A nagytömegben történő szállítás fejlesztése érdekében további szállító járművek beszerzése tervezett a projekt keretén belül.

 

A projektről további információ elérhető: https://karcagtiszato.hu/

  • karcag_1