Kazánházak fejlesztésével korszerűsítik a távhőszolgáltatást Vácon

Az 55 623 049 forint támogatási összegű „Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. kazánházi korszerűsítése” elnevezésű projekt Vác várost érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

A fejlesztési igény meghatározása: A érintett három kazánházban a távhőellátást biztosító kazánok nem felelnek meg az elvárt műszaki és energiahatékonysági követelményeknek.

A projekt keretében megvalósuló rekonstrukció során a meglévő kazánok egy részét kicserélik korszerű kondenzációs melegvizes kazánokra, emellett az új készülékek üzembiztosításához kapcsolódó gázvezetéki-, füstgázelvezetési- és elektromos rendszerek korszerűsítése is része a projektnek.

A Deákvári főúti kazánház jelenleg 196 lakás fűtését és HMV ellátását biztosítja. A hőellátó rendszer jellemzője, hogy a kazánházban van a HMV hőcserélő, a fűtés pedig direkt rendszerű, közvetlenül a kazánokról történik az ellátás. A hőellátást a közelmúltban végrehajtott fejlesztés eredményeként egy korszerű kazán, és további három, régebbi gyártású gázkazán, összességében 2,89 MW összteljesítményű hőtermelő berendezés látja el.

A rekonstrukció során megmarad a 960 kW teljesítményű kazán, ugyanakkor a többi kazánt elbontják, és helyettük beépítésre kerül egy-egy 600 kW, 500 kW, 200 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán. Továbbá a jelenlegi fűtési keringtető szivattyúk helyett frekvenciaváltóval ellátott két új szivattyút telepítenek.

Az Újhegyi úti kazánház jelenleg 72 lakás fűtését és HMV ellátását biztosítja. A rendszer kiépítése és a szabályozási rendszere a Deákvári főútihoz hasonló. A hőellátást egy korszerű, alacsony hőmérsékletű, és két régebbi gázkazán - összességében 1,46 MW összteljesítményű hőtermelő kapacitás biztosítja.

A projekt megvalósítása során, az Újhegyi úton megmarad egy kazán, a többi elbontásra kerül. Helyettük beépítenek egy 300 kW és egy 200 kW teljesítményű kondenzációs kazánt, továbbá a régiek helyett két frekvenciaváltóval ellátott keringtető szivattyút.

A Szent István téri kazánház 112 lakossági és 6 közületi fogyasztó részére végez fűtésszolgáltatást - az ellátott épületekben lakásonként önálló HMV előállító berendezés működik - az ellátást egy korszerű és két régebbi gázkazán biztosítja.

A Szent István téri kazánház rekonstrukciója keretében megmarad az alacsony hőmérsékletű kazán, a másik két kazánt elbontják, ugyanakkor helyettük beépítenek egy 600 kW teljesítményű kondenzációs kazánt, továbbá a régiek helyett 5db frekvenciaváltóval ellátott keringtető szivattyút.

A projekt keretében megvalósított korszerűsítés eredményeként a várható földgáz megtakarítás 2 983 GJ/év, a keringtetésre felhasznált villamos energia vonatkozásában a várható megtakarítás 10 314 kWh/év.

A projekt becsült műszaki készültsége 90 % feletti.

  • Deákvári fïúti kazánház beépített új kazán 2
    Deákvári fïúti kazánház beépített új kazán 2
  • Deákvári fïúti kazánház beépített új kazán
    Deákvári fïúti kazánház beépített új kazán
  • Szent István téri kazánház beépített új kazán
    Szent István téri kazánház beépített új kazán