KEHOP beruházásnak köszönhetően javul Észak-Magyarország szennyvízelvezetése

A 4 027 344 422 forint támogatási összegű „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)” elnevezésű projekt „A” része Pétervására, Recsk, Csömör, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Istenmezeje, Tarnalelesz, Váraszó, Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Szentdomonkos településeket érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

A Recsk központú szennyvízelvezetési agglomerációban Bodony, Mátraballa, Mátraderecske és Parád településeken keletkező szennyvizek kezelése a Recski Kistérségi szennyvíztisztító telepen történik.

A projekt alapvető célja, hogy Recsk és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a 25/2002. (II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. A projekt keretében a leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával valósul meg a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, valamint a lakosság életminőségének javítása.

A beruházás során a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztésére kerül sor, korszerűsítik a szennyvíztisztító telep tisztítási technológiáját és növelik biológiai tisztítási kapacitását (a hidraulikai kapacitás a jelenlegi 1350 m³/d marad).

Recsk és Parád (Parádóhuta) belterületein az eddig csatornázatlan területeken (egyes ellátatlan belterületeken) a szennyvízelvezető-hálózat bővítésére kerül sor, további ingatlanok bekötésével a szennyvízelvezető rendszerbe. A jelenlegi csatornahálózat egyes elemeinek rekonstrukciója mellett, sor kerül a körzeti átemelők kapacitásnövelésére, a szivattyúk cseréjével. A projekt részét képezi továbbá a meglévő aknák szintbe emelése, a homokfogók felújítása, a végátemelők szaghatásának megszüntetése, és megépül a tisztított szennyvizet elvezető csatorna az új befogadóhoz (Parádi-Tarna-patak).

Pétervására központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Pétervására, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz és Szentdomonkos települések keletkező szennyvizeit a pétervásárai regionális szennyvíztisztító telepen kezelik. A keletkező szennyvizeket gravitációs és nyomott rendszerű csatornahálózat segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre.

Tekintettel a határértékek folyamatos túllépésére, valamint arra, hogy a valós biológiai terhelés jelentősen magasabb, mint a névleges biológiai kapacitás, a szennyvíztisztító telep korszerűsítése műszaki szempontból elengedhetetlen.

A projekt keretében a vízmű területén a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, biológiai kapacitásának bővítésére kerül sor (a hidraulikai kapacitás nem változik - 1000 m³/d).

A pétervásárai agglomerációban a helyi adottságok miatt a szennyvízelvezetés több átemelő és hosszú nyomóvezeték-szakasz alkalmazásával került kiépítésre. Ezekben a vezetékszakaszokban a tartózkodási idő hosszú, emiatt a csatornában gyakran kedvezőtlen folyamat, szennyvízrothadás indul meg, ami bűzös gázképződéssel jár és a létesítményekben korróziót is okoz. Emiatt nitrátadagoláson alapuló megelőző szagtalanításra, illetve kiegészítő aktív biofilterek elhelyezésére is sor kerül a projekt keretében.

Csömör Nagyközség szennyvizeit tisztító szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 8333 LE és 1000 m³/d hidraulikai terhelés.

A projektben a szennyvíztisztító telepet korszerűsítik és a kapacitását bővítik (12729 LE, 1500 m3/d). A beruházás a meglévő szennyvíztisztító telep területén valósul meg.

A településen a domborzati viszonyok nem teszik lehetővé az érintett ingatlanok szennyvízének gravitációs elvezetését, emiatt a megvalósuló csatornahálózat-bővítés során a Kálvária utcában, illetve a Kálvária közben 375 fm nyomóvezeték létesül. A csatornaszakaszhoz 21 db házi átemelős bekötés tartozik.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 30 425 fő.

A projekt „A” része 76,34%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A projektről további információ elérhető: http://bugyi.hu/web-emo1JO/index.html

 • EMO1 Csömör iszapviztelenito
  EMO1 Csömör iszapviztelenito
 • EMO1 Csömör szvtelep utoulepito
  EMO1 Csömör szvtelep utoulepito
 • EMO1 Pétervására nitratadagolo
  EMO1 Pétervására nitratadagolo
 • EMO1 Recsk tombositett mutargy
  EMO1 Recsk tombositett mutargy
 • EMO1 Recsk tombositett mutargy2
  EMO1 Recsk tombositett mutargy2