Komárom-Esztergom megyében 7 településen folyik a szennyvízgyűjtő hálózat és a -tisztító telep kiépítése

Az 1 931 957 029 forint támogatási összegű „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)” elnevezésű projekt Szomód, Kocs, Tardos, Sárisáp, Vértestolna, Dunaszentmiklós és Tokod településeket érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével.

A projekt megvalósításának elsődleges célja a szennyvízgyűjtő hálózat, valamint a szennyvíz-tisztító telep kiépítése, megfelelés a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet által előírt területi kategória szerinti, valamint a hatóság által esetlegesen előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határértékeknek.

 

Szomód:

A Szomód és Dunaszentmiklós települések közös szennyvíztisztító telep jelenleg nem tudja teljesíteni a 28/2004.(XII.25.) KvVM. rendelet időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó határértékeit.

A szennyvíztisztító telep fejlesztésének célja, hogy a jelenlegi befolyó szennyvíz minőségi paramétereken alapuló üzembiztos tisztítási technológia valósuljon meg, ami a telep fejlesztésével biztosítható. A fejlesztés eredményeként a telep hidraulikai tisztítási kapacitása 400 m³/d, a biológiai kapacitása 3333 LE-re változik.

A telep tisztítási technológiája eleveniszapos, totáloxidációs technológia, nitrifikációval, denitrifikációval, részleges iszapstabilizációval, biológiai foszfortalanítással, melyet szimultán foszfortalanítás egészít ki, iszapvíztelenítés nincs, a sűrített iszapot elszállítják. A szennyvíztisztító telep települési folyékony hulladékot (tfh) nem fogad.

A fejlesztés során a meglévő biológiai tisztító műtárgyat átalakítják levegőztető medencévé, a szükséges új légellátó rendszer kiépítésével. Új utóülepítő műtárgy épül iszaprecirkulációs és fölösiszap aknával. A gépészeti berendezések cserére ill. felújításra kerülnek, új villamos- és irányítástechnikai rendszer épül.

 

Kocs:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kocs település közigazgatási területe.

A tervezett fejlesztés célja, hogy a kocsi szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembevételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket. A fejlesztés eredményeként a telep hidraulikai tisztítási kapacitása 330 m³/d, a biológiai kapacitása 2750 LE-re változik.

Kocs szennyvíztisztító telep a ’90-es évek végén épült, a próbaüzem 2000-ben fejeződött be. A telep tisztítási technológiája eleveniszapos, totáloxidációs technológia, nitrifikációval, denitrifikációval, részleges iszap-stabilizációval, biológiai foszfortalanítással, melyet szimultán foszfortalanítás egészít ki.

A telepre érkező nyers szennyvizek minősége jelentősen meghaladja a tervezési alapadatokat. A telep a 28/2004.(XII.25.) KvVM. rendelet 3. Időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó határértékeit nem képes teljesíteni.

A fejlesztés során a meglévő biológiai tisztító műtárgyat átalakítják levegőztető medencévé, a szükséges új légellátó rendszer kiépítésével, új utóülepítő műtárgy épül iszaprecirkulációs és fölösiszap aknával. A gépészeti berendezések cserére ill. felújításra kerülnek, új villamos- és irányítástechnikai rendszer épül.

 

Tardos:

Tardos és Vértestolna közös szennyvíztisztító telep a ’90-es évek végén épült, 250 m³/d kapacitással, a próbaüzem 1999-ben fejeződött be.

A szennyvíztisztító telep fejlesztésének célja, hogy a jelenlegi szennyvíz minőségi paramétereken alapuló üzembiztos tisztítási technológia valósuljon meg, mely eleget tesz a hatóság által előírt kibocsátási határértékeknek. A meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése - SBR technológiára történő átalakítása eredményeként 300 m³/d, 2500 LE kapacitás valósul meg.

A fejlesztés során új osztóakna épül, 2 db SBR rendszerű medence kerül kialakításra (az egyik a meglévő biológiai műtárgyat átalakítva), a szükséges új légellátó rendszer kiépítésével, légellátó elemek telepítésével, dekantáló berendezéssel és fölösiszap eltávolító szivattyúval, keverővel. A gépészeti berendezések cserére ill. felújításra kerülnek, új villamos- és irányítástechnikai rendszer épül.

 

Sárisáp:

A projekt megvalósításának helye Sárisáp település közigazgatási területe, amely a Sárisáp és Annavölgy települések szennyvizeinek tisztítását biztosítja.

A sárisápi szennyvíztisztító telep jelenleg nem tudja teljesíteni a 28/2004.(XII.25.) KvVM. rendelet időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó határértékeit.

A tervezett fejlesztés célja, hogy a sárisápi szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket. Ennek érdekében a telep fejlesztésére – kapacitásának bővítésére (440 m³/d, 3667LE) kerül sor.

A szennyvíztisztító telep egyesített műtárgyas, eleveniszapos, automatikus üzemmódú biológiai tisztító. A telep tisztítási technológiája eleveniszapos, totáloxidációs technológia, nitrifikációval, denitrifikációval, részleges iszap-stabilizációval, biológiai foszfortalanítással, melyet szimultán foszfortalanítás egészít ki. A fölösiszap sűrítése fedett kialakítású fölösiszap tárolókban történik. A telepen nincs kiépített iszapvíztelenítés, a sűrített iszap elszállításra kerül.

A projekt megvalósítása során a szennyvíztisztító telep meglévő műtárgyai mellett újak épülnek (iszaptároló, iszapfogó akna, biológiai műtárgy), továbbá egy új üzemviteli épület épül. A gépészeti berendezések cserére ill. felújításra kerülnek, új villamos- és irányítástechnikai rendszer épül.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 10 661 fő.

A projekt 70%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

 

A projektről további információ elérhető: http://szomod.hu/projekt-oldalak/ekdu7/

 • Kocs új iszap prés
  Kocs új iszap prés
 • Kocs új utóülepítï medence
  Kocs új utóülepítï medence
 • Szomód az új levegïztetï rendszer m√ködés közben
  Szomód az új levegïztetï rendszer m√ködés közben
 • Szomód új utóülepítï medence
  Szomód új utóülepítï medence
 • Tardos SBR átalakított medence
  Tardos SBR átalakított medence
 • Tardos új utóülepítï beton m√tágy
  Tardos új utóülepítï beton m√tágy