Korszerűsítik a távhővezeték-hálózatot és a kazánházat Salgótarjánban

Az 136 430 275 forint támogatási összegű „A salgótarjáni Beszterce lakótelep távhőrendszerének fejlesztése” elnevezésű projekt Salgótarján várost érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

A projekt az egyik különálló kazánházból ellátott terület, a Beszterce lakótelepet ellátó kazánház és távhővezeték-hálózat korszerűsítésére irányul.

Salgótarjánban a távhőellátást a Salgó Vagyon Kft. szolgáltatja. Alapvető feladatai a hőtermelés, a hőenergia elosztása, értékesítése, fűtés- és használati melegvíz-szolgáltatás, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése.

A salgótarjáni távhőrendszer három, egymástól független területből áll, a városi rendszer mellett két kisebb szigetüzemű területen is történik távhőszolgáltatás, a Beszterce lakótelepen, valamint az Ady kazánházból.

A projekt az egyik különálló kazánházból ellátott területet, a Beszterce lakótelepet ellátó kazánház és távhővezeték-hálózat korszerűsítésére irányul. A korszerűsítéssel egy időben új fogyasztók is csatlakoznak a távhőrendszerre. A projekt keretében 5 db tízemeletes épület rácsatlakozása történik meg, amely épületenként 63-65 új fogyasztó csatlakozását jelenti a távhőszolgáltatáshoz. Az épületek jelenleg földgáz üzemű kazánokat használnak, melyek 170 kW egységteljesítménnyel rendelkeznek és az épületek tetején vannak elhelyezve. Az elavult kazánok hőtermelése az épület fűtésére és a használati melegvíz előállítására kerülnek felhasználásra. A terület hőforrásában, az Ybl Miklós úti kazánházban a hőtermelés két földgáztüzeléses melegvízkazánnal történik.

A kazánházban található még 2 db pellet tüzelés kazán is, melyeket a magas tüzelőanyagárak, valamint a jelentős légszennyezésük miatt nem üzemeltetnek.

A korábbi földgáztüzeléses kazánok több, mint 35 évesek, elavultak, hatásfokuk igen alacsony, a pellet tüzelésű kazánok rossz állapotúak, üzemeltetésük nehézkes.

A városi strandfürdő hőellátása magas vezetésű vezetékpáron keresztül történik, melynek szigetelése rossz állapotú, túlméretezett, felújítása szükségessé vált.

Összefoglalva, a fejlesztés során az alábbi energetikai és üzemviteli-megtakarításokkal lehet kalkulálni:

- A rossz állapotú, túlméretezett magas vezetésű vezeték cseréje, a szigeteletlen berendezések szigetelése a hőveszteség jelentős csökkenésével jár.

- A kazánházi korszerűsítésnek köszönhetően jelentősen csökken a hőtermelés tüzelőhő igénye.

- Új felhasználók távhőre csatlakozásával nő a rendszer kihasználtsága, és mivel a távhőrendszer korszerűsített kazánházában a távhőre csatlakozó új hőigények előállítása magasabb hatásfokon történik, a primer tüzelőhő felhasználás is csökken.

A jelenlegi elavult kazánok korszerűre cserélésével jelentősen megnő a hőtermelés hatásfoka. A rossz állapotú strandi vezeték földbe fektetett, előszigeteltre való cseréje a hőszállítás hatásfokát javítja.

Az energiamérleg az alábbiak szerint alakul:

Földgáz megtakarítás a hőszolgáltatónál (az új kazánok és új vezeték miatt): 4.212,64 GJ/év.

Az új fogyasztóknál jelentkező energiamegtakarítás: 2.121,71 GJ/év (a korábbi 16.278,93 GJ/év felhasználás helyett 14.157,22 GJ/év várható az öt épületben összesen).

Villamos energiafelhasználás átlaga a hőszolgáltatónál az elmúlt három évben 55.481 kWh/év volt átlagosan 13.518 GJ/év hőértékesítés mellett. Az új fogyasztók bekapcsolódásával a várható hőigény 27.675 GJ/év-re nő, a várható villamosenergia felhasználás (arányosan számolva) 113.581 kWh/év lesz. A villamosenergia felhasználás növekedése a hőszolgáltatónál így várhatóan 58.100 kWh/év. A többlet energiafelhasználás viszont csökkenti az összes megtakarítást, így az összesen 6.334,25 GJ/év (4.212,64+2.121,71 GJ/év) megtakarítást korrigálni kell 580,9 GJ/év-vel, így a fejlesztések által ténylegesen elérhető primer energia felhasználás 5.753,35 GJ/év-vel csökken. A várható költségmegtakarítás összesen 12.558 eFt/év, amiből 10.578 eFt az energiaköltség megtakarítás. Az energiaköltség megtakarításból 3.824 eFt az újonnan kapcsolódó fogyasztóknál, 6.754 eFt a hőszolgáltatónál jelentkezik. A projekt során elbontásra kerül 2 db pellet tüzelésű és 2 db gázkazán, valamint ~ 1.200 m távfűtési vezeték, beépítésre kerül 4 db új gázkazán, darabonként 1500 kW teljesítménnyel ~ 2.080 m előszigetelt távfűtési vezeték, megépül 5 db távfűtési hőközpont és 9 db távfűtési akna.

 

A projekt 82%-os kivitelezési készültségi fokot meghaladó készültségen áll.

A projektről további információ elérhető: https://kehop531.svagyon.hu/

 • Salgótarján fogyasztói hïközpont szerelvénysor
  Salgótarján fogyasztói hïközpont szerelvénysor
 • Salgótarján kazánház, új kondenzációs gázkazán
  Salgótarján kazánház, új kondenzációs gázkazán
 • Salgótarján kazánházi keringetï szivattyúk
  Salgótarján kazánházi keringetï szivattyúk
 • Salgóztarján távvezetéki akna
  Salgóztarján távvezetéki akna