Közel 7 milliárd forintból fejlesztik 10 település szennyvízelvezetését

A 6 986 720 445 forint támogatási összegű „Észak- és Közép- Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)” elnevezésű projekt Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Csákvár, Felcsút, Lovasberény, Mány, Szár, Tabajd, Újbarok településeket érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

Bicske, Csabdi és Mány települések közigazgatási területén a projekt célja a meglévő elválasztott rendszerű szennyvízgyűjtő hálózatának fejlesztése, bekötések létesítése. A többlet szennyvizek elvezetésének biztosítása, átemelők felülvizsgálata és a többletvizek elvezetéséhez szükséges kapacitásbővítés kiépítése. A szennyvíztelepi fejlesztés során a többletvizekből eredő mennyiségi növekmény tisztításához szükséges a kapacitástöbbletek kiépítése, a meglévő telepi egységeken történő beavatkozások elvégzése.

Továbbá Bicskén a meglévő telep állapotáról elmondható, hogy 1970-es és 1980-as években épült létesítmény műtárgyai az azóta eltelt idő alatt nagymértékben leamortizálódtak. A felújítási igény szinte teljes körű.

A Csákvár központú szennyvízelvezetési agglomeráció a meglévő Csákvár szennyvíztisztító telep vízvonalát és iszapkezelési technológiáját egyaránt érinti. A fejlesztés egyrészt a rossz hatásfokú, a kor technikai színvonalának nem megfelelő berendezések új, hatékonyabb berendezésekre cserélését, másrészt a telep meglévő kapacitásainak jobb kihasználását, ilyen módon a tényleges kapacitás növelését, és ezzel egyidejűleg az energetikai és gazdasági hatékonyság javítását célozza. Emellett a szennyvíztisztító telep alkalmas lesz a telephelyen belül képződő iszapok kezelése mellett kisebb mennyiségű idegen telepi (ill. csatornahálózati) iszapok fogadására is.

A fejlesztés hatására a meglévő műtárgyak ésszerűbb felhasználásával a telephely záportározó képessége jelentősen megnő, ezáltal az időszakos hidraulikai túlterhelések megszűnnek.

A projekt keretében megvalósítandó csatornahálózati fejlesztés célja az ivóvízzel ellátott és a szennyvízcsatorna hálózatra rákötött lakosság meglévő arányának javítása.

A szennyvíztisztító telep fejlesztése az elavultságon kívül, az elsősorban a csapadékvíz túlterhelésből adódó súlyos üzemeltetési problémák, valamint a tisztítás technológia minőségi és kapacitási szempontból történő fejlesztését célozza.

A Lovasberény központú szennyvízelvezetési agglomeráció területén megvalósítandó csatornahálózati fejlesztés célja Lovasberény település és az attól délre elhelyezkedő Lujzamajor beépített területét kiszolgáló szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és az összegyűjtött szennyvíz új szennyvíztisztító telepre történő eljuttatása.

Tekintettel arra, hogy az elvezető rendszer egy ütemben teljesen kiépül, a bekötéseknek nem lesz akadálya, így nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) elszállítására a lakóterületen várhatóan csak korlátozott igény lesz. Ezek, valamint az üdülőterületi tárolókban összegyűlt szennyvizek elszállítása jelenleg is megoldott, így a tervezett tisztítótelepen szippantott szennyvíz kezelésére nincs szükség.

Jelen projekt keretében kerül megtervezésre a település szennyvízhálózatának és az összegyűjtött szennyvizek két nyomócsövön való bevezetése az újonnan kialakított szennyvíztisztító telepre.

Az Újbaroki szennyvízelvezetési agglomerációt kiszolgáló Váli-völgyi szennyvíztisztító telep Újbarok, Felcsút, Alcsútdoboz, Szár és Tabajd községek szennyvizeit tisztítja. A jelenlegi szennyvíztisztító 2000-ben épült, tervezési kapacitása 600 m³ /d, továbbá nem elégíti ki a tisztított szennyvíz minőségére előírt hatósági követelményeket, rendszeresek a határérték túllépések, több ízben is bírságolva volt, így a projekt keretében a telep fejlesztésére kerül sor.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 30397 fő.

A projekt 71%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

 

A projektről további információ elérhető: http://www.bicske.hu/ekdu/

  • ujbarok szennyviztiszttelep kombinált m√tárgy
    ujbarok szennyviztiszttelep kombinált m√tárgy
  • ujbarok szennyviztiszttelep oxidacios medence
    ujbarok szennyviztiszttelep oxidacios medence
  • ujbarok szvtelep kombinalt mutargy2
    ujbarok szvtelep kombinalt mutargy2