Megkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése, valamint az új szennyvíztisztító telep építése Dombegyházon

A 2 334 041 610 forint támogatási összegű „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)” elnevezésű projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével Dombegyház településen.

Dombegyház településen korábban nem került kiépítésre a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep, így a projekt célja a keletkező kommunális szennyvizek szabályozott, környezetbarát módon történő összegyűjtése, szállítása, és a befogadóra vonatkozó 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. időszakos vízfolyás kategóriára meghatározott határértékeknek megfelelő tisztítása.

A fejlesztés lényege, hogy közterületen olyan csatornahálózat kerüljön kiépítésre, amivel folyamatosan biztosítható az ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetése. A projekt eredményeként az eddig elszikkasztott, talajba engedett szennyvizek szervezett elvezetésével lényegesen csökken a talaj- és a talajvíz szennyező anyagok mennyisége.

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat a csapadékvíz elvezetéstől elválasztott rendszerben, kizárólag a szennyvíz elvezetését szolgálja. A hálózat a gravitációs szennyvízelvezetési rendszer alkalmazott tervezési elvei alapján kerül kialakításra.

A beruházás keretében egy új szennyvíztisztító telep is létesül a településen szakaszos üzemű eleveniszapos technológiával, kiegészítve mechanikai tisztítással, fertőtlenítési lehetőséggel és iszap-víztelenítési és - tárolási vonallal.

A szennyvíztisztító telepre nyomott vezetéken keresztül érkezik a tisztítandó szennyvíz a települési csatornahálózat végátemelője által. A biológiai tisztítás és iszapkezeléshez szükséges medence terek, valamint a fertőtlenítő medence egy tömbösített vízzáró vasbeton műtárgyban kerülnek elhelyezésre.

A technológia nagy biztonsággal képes teljesíteni a tisztított szennyvíz minőségére előírt határértékeket. A két párhuzamos biológiai tisztítósor a technológiát alkalmassá teszi a fokozatosan növekvő szennyvízmennyiség melletti hatékony és energiatakarékos működésre, a terhelés adaptív módon való követésére.

Ugyancsak a projekt keretén belül kerül sor a település felől a szennyvíztisztító telep megközelítését biztosító új útszakasz fejlesztésére „A” teherbírási osztályra méretezetten.

A létesülő telepi belső úthálózat és parkoló szilárd aszfalt burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel, a használatnak megfelelő 11,5 t tengelyterhelésre méretezetten épül meg. A műtárgyak és közlekedő felületetek megvilágításához térvilágítás készül. A műtárgyak körüli területek füvesítve, cserjésítve kerülnek átadásra. A szükséges elektromos teljesítmény biztosítására új oszloptranszformátor létesül.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 2010 fő.

A projekt kivitelezésének jelenlegi készültségi foka: 62,85%

A projektről további információ elérhető: http://www.dombegyhaz.hu/kehop-projekt/index.html