Megoldódik TARNAMÉRA, Nagyfüged és BOCONÁD szennyvíz-elvezetése és -tisztítása

A 3 793 238 449 forint támogatási összegű „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 15. (ÉMO 15)” elnevezésű projekt Tarnaméra, Nagyfüged és Boconád településeket érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével.

 

Korábban a projekttel érintett településeken a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldatlan volt. Tarnamérán lokális szennyvízcsatorna hálózat üzemel, egy korszerűtlen és tovább nem bővíthető kis tisztítókapacitással rendelkező szennyvíztisztító teleppel, így ez utóbbi a projekt során felszámolásra kerül. Az szennyvíztisztítóra rá nem kapcsolt településrészeken, valamint a másik két településen csak egyedi szennyvízgyűjtő tartályokkal biztosítják a keletkező kommunális szennyvizek gyűjtését.

 

A projekt keretében új szennyvízelvezető hálózat és új szennyvíztisztító telep épül. A projekt célja az ivóvízzel ellátott ingatlanok számára szennyvízelvezető hálózat létesítése annak érdekében, hogy a vízellátó hálózatra rákötött ingatlanokon keletkező szennyvizek összegyűjtésre és tisztításra kerüljenek. A létesítendő szennyvízhálózatra továbbá rákötnek majd a lakosságon kívül a településeken lévő intézmények is, ahol kommunális szennyvíz keletkezik.

A településeken az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvízelvezetése elválasztott rendszerű gravitációs vezetéken keresztül valósul meg. A domborzati adottságok miatt a községek belterületén több szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőkörzetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb - hosszabb nyomóvezetékeken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába.

 

A beruházás során a három településen összesen 2082 db szennyvízbekötés valósul meg, emellett 15 db új átemelő építése is tervezett. Megépül 34 534 fm gerincvezeték, 17 790 fm bekötővezeték, valamint 13 564 fm nyomóvezeték. Összesen 13 564 fm szállítóvezeték viszi az összegyűjtött szennyvizet a Tarnamérán megépülő új szennyvíztisztító telepre.

A zöldrmezős beruházásnak köszönhetően - Tarnaméra, Boconád és Nagyfüged települések egy szennyvízelvezetési agglomerációt képezve - Tarnaméra külterületén épül meg az új szennyvíztisztító telep, melynek kiépítendő hidraulikai kapacitása: 452 m3/nap, biológiai kapacitása 5 130 LE.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 4548 fő.

A projekt 59%-os kivitelezési készültségi fokon áll.


 

A projektről további információ elérhető: http://tarnamera.hu/KEHOP-2.2.2/index.html

  • Boconád vákumos talajvízszintsüllyesztés
    Boconád vákumos talajvízszintsüllyesztés
  • Tarnaméra szennyvíztisztító telep szociális épület
    Tarnaméra szennyvíztisztító telep szociális épület