megoldódott Madarason és katymáron a szennyvíz elhelyezése

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházást megelőzően, Madaras és Katymár községek nem rendelkeztek sem csatornahálózattal, sem szennyvíztisztító teleppel. A keletkező szennyvíz elhelyezése és tisztítása megoldatlan problémát jelentett.

A beruházás keretében a legfőbb feladat csatornahálózat, szállítóvezeték és új szennyvíztisztító telep létesítése volt.

2018. 07.10. napján megtörtént a munkaterület átadás-átvétel a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezési munkáihoz, majd 2018. 09.19-én a szennyvíztisztító telep építésére vonatkozóan is.

A projektnek köszönhetően Katymáron 17,3 kilométer gravitációs vezetékkerült lefektetésre, 850 db házi bekötéssel, Madarason pedig 25,3 kilométer gravitációs vezeték létesült 1300 db házi bekötéssel. A biztonságos szennyvízszállítás érdekében Katymáron három darab, Madarason pedig nyolc hálózati átemelő létesült.

A projekt jelenleg 99%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A projektről további információ elérhető: http://www.szennyviz.madaras.hu/

  • Katymár_szvt_biológia tisztítási fokozat
  • Katymár_szvt_fedett iszaptároló
  • Katymár_szvt_újonnan létesült szennyvíztisztító telep