Megújul a szegedi távfűtés a Felsővárosi hőkörzetben

2020. április 27.

megújul a szegedi távfűtés- A Felsővárosi hőkörzet

A szegedi – Reykjavik után- Európa második legnagyobb geotermikus lakossági távhőszolgáltató- rendszere lesz, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően. A városban, két ütemben (4+5 bontásban) geotermikus hőhasznosító rendszer kerül kiépítésre, amelyek összesen 9 fűtési kört tartalmaznak. Az első ütemben négy hőkörzetben kerül kialakításra a geotermikus rendszer. A rendszerek egy-egy termelő és két-két visszasajtoló kutat tartalmaznak, melyek a termelt hőt, a SZETÁV Kft. által üzemeltetett különböző hőközpontokba adják át.

A beruházásnak köszönhetően felére csökken Szegeden a távfűtéshez felhasznált gáz mennyisége és a szén-dioxid-kibocsátás.

A 22 milliárd forintos, kilenc geotermikus rendszert tartalmazó fejlesztést a Geo Hőterm Kft., az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint a Szegedi Távfűtő Kft. konzorciuma valósítja meg, melyből 9,6 milliárd forint uniós támogatás.

A projektek keretében összesen 27 darab kút fúrása valósul majd meg, egy-egy kút fúrása átlagosan 3 hónapig tart.

A kilenc geotermikus rendszer közül első ütemben négy kerül megvalósításra, amelyek közül az egyik a Felsővárosi hőkörzet:

A fejlesztés célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást célozza a szegedi, fosszilis - földgázt használó - hőtermelő és -elosztó távfűtő rendszer decentralizált, környezetbarát, megújuló energiaforrásra való részleges átállításával.

A projekt ezt a célt a távszolgáltató gazdasági társaság (SZETÁV Kft.) együttműködésével, a szegedi távfűtőrendszer Felsőváros primer energiahordozóját jelentő földgáz geotermikus energiával való részleges kiváltásával kívánja elérni. A szegedi távfűtés koncentrált hőpiacot, a szigetüzemű kazánházak (új kutak és gépészetük kialakításával, valamint egy termál távvezeték hálózat létesítésével) jó csatlakozási lehetőséget kínálnak a mélységi geotermia direkt hasznosításához. A fosszilis energiát kiváltó geotermikus hőellátó rendszer a hőenergia kinyerését biztosító termelőkútra, a használt fluidumnak a vízadó Felső-pannon homokkő tározóba való elhelyezését szolgáló 2 darab visszasajtoló kútra, a fluidumok célhoz juttatásában nélkülözhetetlen távvezeték hálózatra, valamint a kinyert hőenergia fogyasztó részére történő átadását biztosító hőközpontokra tagolódik, és gazdaságos módon a jelenlegi rendszer minden nem fosszilis-specifikus elemét felhasználja.

A tervezett Felsővárosi projekt évente több, mint 2,2 millió m3 földgázt vált ki 68.203 GJ geotermikus energiával és a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 4 416,01 tonnával mérsékli Szeged városának ÜHG (CO2 ekv) terhelését.

A projekt jelenleg 80%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A projektről további információ elérhető: http://geohoterm.hu/felsovaros/index.html

  • Távvezeték Felsïváros 2
  • Távvezeték Felsïváros 3
  • Távvezeték Felsïváros