Megújul a szegedi távfűtés- a rókusi hőkörzet

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében összesen 9 fűtési kört helyeznek megújuló energetikai alapra Szegeden.

A városban két ütemben (4+5 bontásban) geotermikus hőhasznosító rendszer kerül kiépítésre, amelyek összesen 9 fűtési kört tartalmaznak. Az első ütemben négy hőkörzetben kerül kialakításra a geotermikus rendszer. A rendszerek egy-egy termelő és két-két visszasajtoló kutat tartalmaznak, melyek a termelt hőt, a SZETÁV Kft. által üzemeltetett különböző hőközpontokba adják át.

A beruházásnak köszönhetően felére csökken Szegeden a távfűtéshez felhasznált gáz mennyisége és a szén-dioxid-kibocsátás.

A 21,2 milliárd forintos fejlesztést a Geo Hőterm Kft., a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint a Szegedi Távfűtő Kft. konzorciuma valósítja meg, melyből 9,7 milliárd forint uniós támogatás.

A projektek keretében összesen 27 darab kút fúrása valósul meg, egy-egy kút fúrása átlagosan 3 hónapig tart.

A kilenc geotermikus rendszer közül első ütemben négy geotermikus rendszer kerül megvalósításra, amelyek közül az egyik a Rókusi hőkörzet:

A „Szeged Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátás” elnevezésű projekt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást célozza a szegedi, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő és -elosztó távfűtő rendszer decentralizált, környezetbarát, megújuló energiaforrásra való részleges átállításával.

A beruházás ezt a célt a távhőtermelő gazdasági társaság (SZETÁV Kft.) együttműködésével, a szegedi távfűtőrendszer Rókusi áramköreinek primer energiahordozóját jelentő földgáz geotermikus energiával való részleges kiváltásával kívánja elérni. A szegedi távfűtés koncentrált hőpiacot, a szigetüzemű kazánházak (új kutak és gépészetük kialakításával, valamint egy termál távvezeték hálózat létesítésével) jó csatlakozási lehetőséget kínálnak a mélységi geotermia direkt hasznosításához. A fosszilis energiát kiváltó geotermikus hőellátó rendszer a hőenergia kinyerését biztosító termelőkútra, a használt fluidumnak a vízadó Felső-pannon homokkő tározóba való elhelyezését szolgáló 2 darab visszasajtoló kútra, a fluidumok célhoz juttatásában nélkülözhetetlen távvezeték hálózatra, valamint a kinyert hőenergia fogyasztó részére történő átadását biztosító hőközpontokra tagolódik, amely gazdaságos módon a jelenlegi rendszer minden nem fosszilis-specifikus elemét felhasználja.

A tervezett projekt évente több mint 2,2 millió m³ földgázt vált ki 67.838 GJ geotermikus energiaforrással, a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 4 392,38 tonna széndioxid egyenérték kibocsátással mérsékelve Szeged városának üvegházhatású gázok terhelését.

A projekt jelenleg 85%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A projektről további információ elérhető: http://geohoterm.hu/rokus/index.html

  • Kettes számú visszasajtóló kút fúrás
    Kettes számú visszasajtóló kút fúrás