Megújul a szegedi távfűtés - az odesszai hőkörzet

2020. április 27.

megújul a szegedi távfűtés - az odesszai hőkörzet

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében összesen 9 fűtési kört helyeznek megújuló energetikai alapra Szegeden.

A városban, két ütemben (4+5 bontásban) geotermikus hőhasznosító rendszer kerül kiépítésre, amelyek összesen 9 fűtési kört tartalmaznak. Az első ütemben négy hőkörzetben kerül kialakításra a geotermikus rendszer. A rendszerek egy-egy termelő és két-két visszasajtoló kutat tartalmaznak, melyek a termelt hőt, a SZETÁV Kft. által üzemeltetett különböző hőközpontokba adják át.

A beruházásnak köszönhetően felére csökken Szegeden a távfűtéshez felhasznált gáz mennyisége és a szén-dioxid-kibocsátás.

A 22 milliárd forintos, kilenc geotermikus rendszert tartalmazó fejlesztést a Geo Hőterm Kft., a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint a Szegedi Távfűtő Kft. konzorciuma valósítja meg, melyből 9,6 milliárd forint uniós támogatás.

A projektek keretében összesen 27 darab kút fúrása valósul majd meg, egy-egy kút fúrása átlagosan 3 hónapig tart.

A kilenc geotermikus rendszer közül első ütemben négy kerül megvalósításra, amelyek közül az egyik az Odesszai hőkörzet:

A beruházás célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást célozza a szegedi, fosszilis - földgázt használó - hőtermelő és -elosztó távfűtő rendszer decentralizált, környezetbarát, megújuló energiaforrásra való részleges átállításával.

A projekt ezt a célt a távhőszolgáltató gazdasági társaság (SZETÁV Kft.) együttműködésével, a szegedi távfűtőrendszer Odessza városrész primer energiahordozóját jelentő földgáz geotermikus energiával való részleges kiváltásával kívánja elérni.

A szegedi távfűtés koncentrált hőpiacot, a szigetüzemű kazánházak (új kutak és gépészetük kialakításával, valamint egy termál távvezeték hálózat létesítésével) jó csatlakozási lehetőséget kínálnak a mélységi geotermia direkt hasznosításához.

A tervezett Odesszai városrészt ellátó projekt évente több, mint 1,9 millió m³ földgázt vált ki 59.427 GJ geotermikus energiával, a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 3 847,78 tonnával mérsékli Szeged városának ÜHG (CO2 ekv) terhelését.

A projekt jelenleg 90%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A projektről további információ elérhető: http://geohoterm.hu/odessza/index.html

  • Fúróberendezés 1
  • Fúróberendezés 2
  • Fúróberendezés 3