Mezőcsokonya ivóvízminőség-javító programja a végéhez közeledik

A 165 183 194 forint támogatási összegű beruházás, „A Somogy megyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű projektnek köszönhetően valósul meg.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás Mezőcsokonya települést érinti.

 

Mezőcsokonyán korábban, a projekt megvalósítása előtt nem üzemelt ivózvíz kezelő berendezés, a szolgáltatott ivóvízben a kifogásolt vízminőségi paraméter a vas és az ammónium. A település vízminőségi problémáinak megoldása új ivóvíz kezelési technológia épül. Az ammóniummentesítés törésponti klórozással került megoldásra.

 

A távlati ivóvíz igényeket a mezőcsokonyai 2. sz. kút üzemi kapacitása (400 l/perc) önmagában biztosítani tudja. A biztonságos vízellátás érdekében 1 db tartalék kút fúrását (350,0 m) tervezték, kútfejakna kiképzéssel, gépészettel, valamint nyersvízvezeték kiépítésével kompletten.

Mezőcsokonyán a távlati ivóvíz igényeket figyelembe véve egy 195 m³/d kapacitású víztisztító berendezés épült meg, mely 12,0 m³/h teljesítményű vízkezelő berendezéssel, napi 16,25 órás üzemmel képes előállítani a csúcsvíz fogyasztáshoz igényelt mennyiséget, míg az átlagos vízfogyasztás esetén az üzemidő 10 óra. A meglévő és tervezett tároló kapacitással biztosíthatóak a település tartós csúcsvízfogyasztásán felüli nyári napi kiugró csúcsok, és a megfelelő nyomásviszonyok.

Tervezett ivóvíz kezelési technológia: ammóniummentesítés, vas-, és mangántalanítás, valamint fertőtlenítés.

A technológiához kapcsolódóan a vízműtelepen elhelyezésre került egy 25 m³-es vasiszap ülepítő medence, és egy 35 m³-es tisztavíz tároló medence, a medence zárkamrájában nyomásfokozó berendezéssel. A technológia berendezéseinek elhelyezéséhez a meglévő épület átalakítása és bővítése is szükséges, továbbá a műtárgyak elhelyezéséhez megtörtént a védterület bővítése, területvásárlással.

A termelőkút műszaki állapota megfelelő, a búvárszivattyú cseréje a megváltozott nyomás- és vízfogyasztási igények-, a vízellátás biztonságos üzemeltetése-, a rendszer-hatékonyság biztosítása miatt fontos. Megtörténik a kútakna korrodált szerelvényének cseréje-, az akna belső felületének javítása is.

A projekt keretében sor kerül a meglévő vízvezetékhálózat tisztítására, összesen 10 834 m hosszban, valamint a meglévő 200 m³-es víztorony belső felületének és belső gépészetének felújítására.

 

A településeken, a projekt megvalósulását követően további 1176 fő részesül megfelelő minőségű közműves ivóvíz ellátásban.

Jelenleg a projekt kivitelezési készültsége 93%.

 

A projektről további információ elérhető: http://www.mezocsokonya.hu/ivoviz/index.html

  • Mezïcsokonya kezelïépület
    Mezïcsokonya kezelïépület
  • Mezïcsokonya vízkezelï berendezés
    Mezïcsokonya vízkezelï berendezés
  • Mezïcsokonya újkútfejgépészet
    Mezïcsokonya újkútfejgépészet