Minden előírásnak megfelelő víz folyik Pátkán a csapokból

Pátka község vízellátásának alapját két, saját mélyfúrású kútból kitermelt víz biztosította, a fogyasztókhoz eljuttatott víz vas, mangán, arzén és ammónium-ion tekintetében kifogásolt volt.

A projekt jelenleg 100%-os kivitelezési készültségi fokon áll.

A beruházásnak köszönhetően megépült a Székesfehérvárt és Pátkát összekötő mintegy 6 km-es távvezeték, amely biztosítja a település megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátását. A vízműtelep, a helyi víztermelés helyett, a távvezetéken érkező víz tározását, nyomásfokozását szolgálja a szükséges átalakításokat követően. A fejlesztés keretében – elkerülendő a hálózatban kirakódott szennyeződések visszaoldódását – több szakaszon összesen mintegy 400 m vízvezeték került kiváltásra, illetve a hálózat több pontján tisztítási csomópontok kiépítése és a hálózat mosatása is megvalósult.

A projektről további információ elérhető: http://patka.hu/ivoviz_projekt/

  • patka