Monostorpályi szennyvízelvezetés fejlesztése II. ütem

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2017-00130 azonosítószámú „Monostorpályi szennyvízelvezetés fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

 Bontási jkv + jelenléti ív_Monostorpályi_szennyvíz.pdf

 Nyilatkozat_felkért gazdasági szereplők_Monostorpályi_szennyvíz.pdf

 

 Tájékoztatás ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása időpontjának módosításáról_Monostorpályi.pdf

 

AF_Monostorpalyi.pdf  

AD_Monostorpalyi.zip