Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-javító programja

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00073 sz. „Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-javító programja” projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

 Bontási jkv + jelenléti ív_Nyírmihálydi.pdf

 Nyilatkozat felkért gazdasági szereplők_Nyírmihálydi.pdf

 

Nyirmihalydi AF.pdf

 Nyirmiháalydi AD.zip