Végéhez közeledik a szennyvízberuházás Mezőhegyesen és Méhkeréken

2020. június 2.

Végéhez közeledik a szennyvízberuházás Mezőhegyesen és Méhkeréken

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházást megelőzően, Méhkeréken nem volt kiépítve szennyvízcsatorna hálózat és a település szennyvíztisztító teleppel sem rendelkezett, így a keletkező szennyvizeket részben elszikkasztották, részben szippantással távolították el.

A projekt keretében Méhkeréken összesen 26 kilométernyi csatornát adnak át, melyből 16 kilométer gerincvezeték, 7 kilométer bekötővezeték és 3 kilométer nyomóvezeték.

A beruházás során szennyvíztisztító telep is épült, mely eleveniszapos eljárással üzemel.

A projektnek köszönhetően összesen 887 db ingatlan került bekötésre és az utak helyreállítása is megtörtént.

A Délkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3) elnevezésű projekt másik megvalósítási helyszínén, Mezőhegyesen eközben az elavult szennyvíztelep jelentős mértékű fejlesztésére került sor, beleértve egy új biológiai műtárgy létesítését, egy új kezelőépület és egy új, fedett gépkocsi tároló szín építését. Mindemellett a szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciós munkálataira is sor került.

A több mint 2,5 milliárd forint támogatási összegű beruházás jelenleg 98,2%-os kivitelezési készültségi fokon áll.


A projektről további információ elérhető: https://mezohegyes.hu/html/KEHOP-2.2.2-15-2015-00006/mezohegyes/index.html,

https://www.mehkerek.hu/KEHOP-2.2.2-15-2015-00006/index.html


  • Jászkarajenï szennyvíztisztító telep bekötï út
  • Jászkarajenï szennyvíztisztító telep
  • Törökszentmiklós szennyvíztisztító telep szolár szárító csarnok