Zsujta ivóvízminőség-javító program

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00045 azonosítószámú, „Zsujta ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

 Bontási jkv. és jelenléti ív_Zsujta.pdf

 Nyilatkozat_felkért gazdasági szereplük_Zsujta.pdf

 

 Zsujta_AF.pdf

 Zsujta_AD.zip